Jõgeva vald stimuleerib edukamaid gümnaasiumiõpilasi

Jõgeva vallavolikogu võttis neljapäeval ühehäälselt vastu määruse, millega vallavalitsus moodustab komisjoni, kes stipendiumide taotlused kord aastas läbi vaatab. Taotlusi võivad esitada õpilaste vanemad, õpilased ise ja ka õppeasutused. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. september.


„Üheks aastaks eraldatakse viis stipendiumit suuruses 1000 eurot, mis makstakse välja 100 euro kaupa kuus. Makse sellelt summalt ei arvestata. Suvekuudel, kui õppetööd ei toimu, stipendiume ei maksta,” ütles Jõgeva abivallavanem Arvo Sakjas.

„Gümnaasiumiõpilastele ajendas stipendiume kehtestama soov stimuleerida edukaid õppureid veelgi paremini õppima. Samuti motiveerida veelgi rohkem pingutama huvihariduse tublimaid. Stipendiumi määramisel lähevad kindlasti arvesse nii tulemused õppetöös kui ka olümpiaadidel. Kutsekoolide õpilastel edu kutsemeisterlikkuse võistlustel. Stipendium oleks kindlasti abiks ka õpilastele, kes soovivad mõne aja välisriigis õppida,” lisas ta.

Sakjase sõnul peab stipendiumi taotlev õpilane olema elanikuna registreeritud Jõgeva vallas, kuid võib gümnaasiumis õppida mistahes Eestimaa paigas või ka välisriigis.

Gümnaasiumi õpilastele stipendiumide maksmise eelnõu menetlemisel tegi parandusettepanekuid Jõgeva vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjon. Ettepanek maksta stipendiumisumma 1000 eurot korraga kätte, ei leidnud volikogu enamuse toetust.

„Ka Jõgeva valla noortevolikogu pidas mõistlikuks varianti, kui stipendiumi makstakse 100 euro kaupa kuus,” ütles Arvo Sakjas.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus