Jõgeva Ühisgümnaasiumis peeti koolieelikute päeva

Tavaks saanud koolieelikute päev Jõgeva Ühisgümnaasiumis “Lasteaiast kooli” on kandnud igal aastal erinevat nime ja teemat. Kui möödunud aastal aitas koolieluga kurssi viia Pipi, siis tänavu üritati anda läbilõige võimalikult kõigest, millega koolitundides ja vabal ajal tegeldakse.

Tervitus koolisaalis

Linna lasteaedade koolieelikud paluti koos oma õpetajatega kõigepealt kooli saali, kus neid tervitas alanud kuke-aasta puhul algklasside õppealajuhataja Ilme Kraaner.

Seejärel demonstreerisid kooli algklasside lapsed, mida nad väljaspool koolitunde selgeks on õppinud. Esmalt astus väikeste külaliste ette III – IV klassi poisteansambel Silja Piiri juhendamisel, kellel on seljataga ka edukas esinemine maakonna lauluvõistlusel. Laulude ja tantsudega esinesid järgemööda kõikide algklasside esindajad. Ühtekokku moodustas see toreda tervituskontserdi praegustelt õpilastelt tulevastele.

Pärast kontserdi kuulamist jaotati koolieelikud kolmeks grupiks, kes kooli õpetajate järel suundusid klassiruumidesse, et ära pidada ühe koolitunni jooksul kolm tundi – lumememme, linnukese ja jänkukese tund. Lapsed imetlesid suuremate koolilaste joonistusi ja meisterdasid õpetajate juhatusel ka ise põnevaid asjakesi.

Tunnis olid ka õpetajad

Samal ajal, kui kooliõpetajad lastega tegelesid, mahutasid ühes klassiruumis end koolipinkidesse lasteaiaõpetajad. Õppealajuhataja Ilme Kraaner kõneles neile laste loovtegevusest koolis, konkurssidest ja suurematest ühisüritustest. Viimastest on ehk kõige huvipakkuvam juba traditsiooniks kujunenud kevadine algklasside majanduslaat.

Jõgeva Ühisgümnaasiumi algklasside lapsed on ka mitmesugustel üle-eestilistel loometööde konkurssidel aktiivse osavõtu ja tublide saavutuste poolest teada. Eriti hästi tuntakse selle kooli lapsi ajakirja “Hea laps” korraldatud konkurssidelt.

“Meie koolis on iga laps andekas ja kõik võtavad ka igasugustest võistlustest ja konkurssidest osa,” kinnitas Ilme Kraaner. Selle tunnistuseks oli tal tuua huvitavaid näiteid. Ühtlasi avaldas ta tunnustust lasteaiaõpetajatele, kes on teinud väga süsteemset tööd laste kooliks ettevalmistumisel. “Meie ülesanne koolis on teie tööd jätkata,” ütles ta.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus