Jõgeva Ühisgümnaasiumis on algklasside ainenädal

Traditsiooniliselt peetaksegi ainenädalat kolmanda veerandi lõpus ning igal aastal on üritatud mõelda välja midagi uut ja omalaadset lisaks tavakohastele joonistusvõitlustele, raamatuviktoriinile jms.

Seekordse ainenädala üheks meeldejäävamaks sündmuseks kujunes kahtlemata eilne kohtumine lastekirjaniku Jaanus Vaiksooga, kes ühtlasi on ka üks uue aabitsa ja esimese klassi emakeeleõpiku autoritest, mis sellel õppeaastal esimest korda üle Eesti koolides kasutuses on. Kohtumiseks oli iga klass Jaanus Vaiksoo loomingu põhjal ette valmistanud lühinäidendi, montaa?i vms. Külaline rääkis oma töödest ja tegemistest, luges oma luuletusi, vastas laste arvukatele küsimustele ning jagas soovijatele autogramme.

Ainenädala jooksul külastavad kõik algklassid ka Betti Alveri muuseumi, joonistusvõistlusel aga kujutatakse lemmikraamatute tegelasi. Tublimaid osavõtjaid ja parimaid joonistajaid tunnustatakse veerandilõpu aktusel. Ainenädalale pannakse punkt aga kultuurikeskuses, kus vaadatakse ühiselt teatrietendust “Karlsson katuselt”.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus