Jõgeva Ühisgümnaasiumis lõppesid renoveerimistööd

Renoveerimisele kulunud 6,8 miljonist kroonist 2,9 tuli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDFi) kohaliku sotsiaal-majandusliku arengu meetmest, ülejäänu linna eelarvest. Projekteerijaks oli OÜ Maaehitus, renoveerimistööde peaettevõtjaks pääses konkursi korras oma maakonna ehitusettevõte AS Cobra Grupp, kes omakorda võttis appi hulga allettevõtjaid. Aulas ja sööklas tegi üldehitus- ja viimistlustööd AS Jõgeva Ehitus, ventilatsioonitööd tegi OÜ Splint Ehitus, elektritööd OÜ TAA Elekter, sanitaartehnilised tööd OÜ Q-E Grupp, võimla sportpõranda OÜ Stigmar, garderoobiboksid OÜ Revol Metall, siseuksed ja pingid OÜ Juta&Kaido niug osa keldriruume remontis OÜ Inviset.

Jõgeva linnapea Viktor Svjatõ?ev tänas oma peokõnes kõigepealt teisi Jõgevamaa omavalitsusi: komisjon, mis ERDFi kohaliku sotsiaal-majandusliku arengu meetmest raha saavad objektid kaks aastat tagasi välja valis, koosnes põhiliselt omavalitsuste esindajatest. Kiita said linnapealt ka linnavalitsuse arendusspetsialist Erki Teder, kes maksimumpunktid saanud rahataotlusprojekti koostas, projekteerija ja ehitajad, abilinnapead Aare Olgo ja Kalmer Lain ning Jõgeva Linnavara ametnikud, kes töid koordineerisid, koolipere, kes omalt poolt renoveerimise edenemisele kaasa aitas, ning tellijapoolset järelevalvet teostanud Kalle Pint.

Pole raisatud

Nii Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu aseesimees, Torma vallavanem Riina Kull kui ka Jõgeva abivallavanem Enn Kurg rõhutasid, et lastesse ja haridusse investeeritud raha pole kunagi tuulde läinud, mis siis, et see kohe silmaga nähtavat kasu tooma ei hakka. Jõgeva Muusikakooli direktor Merike Katt lubas aga tuua muusikakooli lapsed veel sel aastal Jõgeva Ühisgümnaasiumi kontserti andma. See oleks siis muusikakooli poolne kingitus aula ja paljude muude ruumide kordasaamise puhul.

Jõgeva Ühisgümnaasiumi direktor Jüri Toit nimetas renoveerimistööde lõppu naljatamisi Jõgeva 2. Keskkooli hoone vaegtööde teise etapi lõpuks. 1984. aastal, kui Jõgeva Ühisgümnaasiumi ehk toonase Jõgeva 2. Keskkooli hoone valmis, lisandus hoone vastuvõtuaktile nimelt kahe lehekülje pikkune vaegtööde akt. Katus hakkas majal kohe läbi tilkuma, aknapragudest tuli sisse vett ja liiva ning du?iruumidest nõrguv vesi hakkas keldrit uputama.

“Vaegtööde esimene etapp sai ühele poole siis, kui koolimaja sai uue katuse,? ütles Jüri Toit. “Nüüd võime lugeda lõppenuks teise etapi, kolmanda aga siis, kui ka kõik klassiruumid üle käidud saavad.?

Tiiger aulasse

Kui aula oli Jüri Toidu ja huvijuht Gaja Mäesepa sõnul enne renoveerimist lihtsalt inetu, siis võimla oli laepaneelide vahelt kaela sadavate krohvitükkide ja mädanenud põranda tõttu juba suisa eluohtlik. Tervisekaitseametnikudki olid oma ettekirjutustega sellele tähelepanu juhtinud.

Kauniks saanud aulas on nüüd olemas hädavajalik valgus- ja helitehnika ning peatselt hüppab sinna ka “tiiger”: saali paigaldatakse Tiigrihüppe programmist saadud raha eest hangitav statsionaarne projektsioonitehnika. Uue näo on saanud ka aula kõrval teisel korrusel asuv endine logopeediruum, mida nüüd hakatakse kasutama õpilasesinduse ja pedagoogide koosolekute ruumina. Kuna õpilasesinduse ruumi ja aula vahelisse seina tehtud aknad käivad ka eest ära, saab ruumi vajaduse korral aula külgrõduna kasutada.

Uue kuue saanud võimlas peeti kohe maha ka kooli õpilaste ja õpetajate koondvõistkonna ning linnavalitsuse esinduse vaheline korvpallimat?. Kuigi ka linnaametnikud näitasid päris ilusat mängu, tabasid Kuremaa spordikoolis treenivate Jõgeva Ühisgümnaasiumi poiste visatud pallid korvi siiski tunduvalt tihemini ja mat?i võitis 21:10 kooli meeskond.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus