Jõgeva teiseks abivallavanemaks valiti Angela Saksing

Neljapäevasel Jõgeva vallavolikogu istungil valiti 24 poolthäälega teiseks abivallavanemaks Angela Saksing. Erapooletuks jäid kolm volikogu liiget.


Jõgeva vallavanem Aare Olgo ütles Saksingut tutvustades, et kõige olulisem on tõsiasi, et ta on kohe valmis tööle tulema ning tal on kõik eeldused koha täitmiseks. „Ja kõige tähtsam: tal on sära silmades,“ ütles Olgo.
Angela Saksing on aastast 2008 olnud Sadala kooli direktor ning kokku puutunud ka volikogu tööga ning osalenud sotsiaalkomisjoni töös.
Ettekandes ütles ta, et näeb oluliste teemadena, nii nagu koalitsioonileppeski kirjas, et spordisaal saaks põhikooli juurde loodud ning tervisekeskus kerkiks haigla juurde. „Ees seisab samuti hariduse optimeerimise kava,“ ütles Saksing.
Põhjus, miks ta abivallavanema koha vastu võttis, seisnes Saksingu sõnul selles, et saada huvitav töökogemus.
Saksingu töövaldkonnaks jääb haridus, kultuur, kehakultuur ja sport, noorsootöö, terviseedendus, sotsiaalhoolekanne, tervishoid, religioon, valdkondlikud vallavalitsuse hallatavad asutused, valla osalusega äriühingud ja sihtasutused.
KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus