Jõgeva poodides saab kasutada taaraautomaate

Sellised automaadid on Jõgeval Pae Konsumis ning Kaubahallis ning Palamuse kaupluses.

Jõgeva Majandusühistu juhatuse esimees Toomas Vahur ütles, et tulevikus on kavas taoline aparaat muretseda ka Mustveesse. Seda kaaluti juba praegu, kuid loobuti ruumipuudusel.

Taaraautomaati saavad inimesed ära anda pakendeid, millel on pandimärk. Automaat võtab vastu klaas- ja plastpudeleid, samuti plekkpurke. Sinna ei sobi kange alkoholi taara, klaaspurgid ja tetrapakendid ega ka pandimärgita klaastaara. Automaat loeb joonkoodi ning määrab selle abil, millise tootja millise tootega on tegemist.

Taara vastu trükib automaat välja t?eki, millega tuleb raha saamiseks kaupluse kassasse pöörduda. Toomas Vahur selgitas, et t?ekk on sisuliselt maksevahend. Sellel kirjas oleva summa võib võtta välja sularahas või arvestatakse see kauba eest maksmisel maha.

“Oluline on see, et inimeste keskkonnateadlikkus on tõusnud ning nad annavad oma taara meeleldi ära. Kõik inimesed aga ei taha taarapunkti minna, sest seda külastavad ka n-ö elukutselised pudelikorjajad. Automaadi abil on võimalik taarast mugavamalt lahti saada,” ütles Toomas Vahur ja möönis, et kuna automaadid on olnud üleval veel väga lühikest aega, ei ole neile reklaami tehtud. Kõik uued teenused vajavad sissetöötamist.

?Jõgeva poodides sisseoste tegevad inimesed saavad nüüd valida, kas viia pakendid taarapunkti või automaati. Kõik maal asuvad Jõgeva Majandusühistu kauplused võtavad aga endiselt poes maksumärgiga taarat vastu,? ütles Vahur.

Põltsamaa Majandusühistust öeldi, et Põltsamaal taaraautomaate veel ei ole. Põltsamaa linnas teenindavad elanikke taarapunktid. Väljaspool linna asuvad maapoed võtavad pandimärgiga pakendeid vastu, nagu seadus ette näeb.

Jõgeva linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Jaan Vahtla ütles, et kauplused, kus müüakse pakendimärgiga taarat, peavad tagama taara vastuvõtu niikaua, kui pood lahti on. Nii peab Jõgeval ööpäev läbi lahti olev “Napsu pood” kindlasti ka taarat vastu võtma, sest öisel ajal enam taarapunkt avatud ei ole. Kas taarat võetakse vastu poes või paigaldatakse taaraautomaat, on iga kaupluse enda otsustada.

Pandimärgita taara, näiteks ?ampusepudelid, tuleks panna taara kogumiskasti. Jaan Vahtla sõnul on Jõgeval klaastaara jaoks kümme spetsiaalset tornikujulist kogumiskasti, mis asuvad linna eri paikades, näiteks Tähe ja Rohu tänaval, kaubahalli juures ja teisel pool raudteed asuvas linnaosas. Teised pakendid, sealhulgas tetrapakendid ja plastpudelid, tuleks panna pakendikonteinereisse, mida Jõgeva linnas on kokku 45.

Spetsiaalsetesse taarakonteineritesse ei tohi mingil juhul panna olmejäätmeid, ka mitte näiteks aknaklaasi. Kindlasti peaks silmas pidama kogumiskastidel olevaid juhiseid. Pudeleid ei tohiks visata tavalisse prügikonteinerisse, mis on ette nähtud olmejäätmetele.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus