Jõgeva-Põltsamaa gaasitrassi rajamine jõuab projekteerimisjärku

Koos Jõgeva-Põltsamaa gaasitrassi projekteerimisega alustatakse eellepingute sõlmimist trassi piirkonnas asuvate võimalike tarbijatega. Gaasitrassi rajamise projektis osalevad Jõgeva maavalitsus, soojusenergia tootja AS Fortum Termest ja kolm kohalikku omavalitsust ? Puurmani ja Põltsamaa vald ning Põltsamaa linn. Ehituse rahastamiseks on plaanis esitada taotlused kolmele erinevale Euroopa Liidu projektile.
Gaasitrassi ehitamise algataja maavanem Aivar Koka hinnangul on gaasitrassi loomine majanduslikult kasulik Jõgevamaa elanikele ja ettevõtjatele. “Jõgeva-Põltsamaa gaasitrass hakkab kulgema läbi Siimusti, Saduküla, Lustivere ja Pauastvere. Ühtlasi viiakse läbi uuring gaasitrassi haru ehitamise võimalikkuse ja vajalikkuse kohta Kurista ja Õuna külas Jõgeva vallas,” märkis ta.
Maavanem ja tema nõunik Vahur Kukk kohtusid hiljuti ASi Fortum Termest ja gaasitrassi projekteerimise lähteülesande ning tasuvusuuringu koostaja ASi Ensprima Estivo esindajatega.
AS Ensprima Estivo esindaja tutvustas kohtumisel gaasitrassi tasuvusuuringu tulemusi.
JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus