Jõgeva politsei loodab inimeste vastutustundele

Selle nädala teisipäeval lepiti valitsuskomisjonis kokku eriolukorra lisaabinõud, mille järgi tuleb avalikes kohtades hoida teiste inimestega vahet vähemalt kaks meetrit. Sealhulgas lepiti kokku selles, et avalikes kohtades võib viibida kuni kaks inimest, mis ei kehti koosviibivatele peredele.


„Jõgevamaal on neil päevil olnud väga rahulik, politsei sekkumist vajanud juhtumid on pigem erandlikud. Seni on Jõgevamaal teistest enam muret olnud eakatega, kes jätkuvalt kipuvad end poes käies kohati unustama, jäädes poepingile või poe juurde teiste eakaaslastega seltskonniti juttu ajama,“ ütles Jõgeva politseileitnant Jana Õim.
Jõgeva politsei loodab, et kohalikud elanikud suhtuvad liikumispiirangutesse vastutustundlikult, sest mida vähem inimesed ringi liiguvad ja mida vähem on sotsiaalseid kontakte, seda väiksem on nakkusoht.
„Seni on politsei Jõgeval teinud suulise ettekirjutuse mitmele inimesele, kes saabusid viimastel nädalatel välismaalt ning andsid piiril riiki sisenedes allkirja, et on teadlikud kodus püsimise nõudest kahe nädala vältel. 14 päeva jooksul peaksid haigussümptomid avalduma. Neile, kes nõudest kinni pole pidanud, on tehtud suuline hoiatus, kuid kui olukord ei muutu, kohaldatakse korralduse eiramise eest sunniraha 2000 eurot,“ sõnas Õim.
Politsei teeb kodus püsimise kohustuse tagamiseks pistelisi kontrolle, võttes inimesega otse ühendust või reageerides kõrvaliste inimeste tähelepanekutele. „Loodame, et sunniraha või veelgi suuremate piirangute kõrval motiveerib inimesi kodus püsima eeskätt soov enda ja teiste tervist hoida ning kriis üheskoos võimalikult kiiresti seljatada,“ avaldas Õim lootust.
KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus