Jõgeva majaomanikele kingitakse suitsuandurid

Jõgeva linnavalitsuse ja maakonna päästeosakonna koostöös valminud projekt on kavandatud kolmele aastale. Päästjad annavad linnakodanikele koduohutusalast teoreetilist ja praktilist koolitust, linna poolt on aga eramajade omanikele tasuta suitsuandur. Ühisettevõtmise esimene õppus ja suitsuandurite jagamine toimus Jõgeva kultuurikeskuses eelmisel laupäeval. Seekord tulid õppusele kutsutud 240 kinnistuomanikust kohale rohkem kui pooled, lisaks veel need, kes said küll tuleohutusalast õppust, kuid polnud veel andurisaajate nimekirjas. “Korraga ei jõua me linna 600 eramut anduritega varustada, kuid projekt jätkub ja ka järgmise aasta eelarvesse planeerime selleks raha. Küllap 2009. aastaks, kui suitsuandurid saavad kohustuslikuks igas Eesti kodus, oleme jõudnud varustada suitsuanduriga kõik linna eramud,” kinnitas Jõgeva abilinnapea Aare Olgo, selle ettevõtmise põhiline algataja. “Mõte tuli juba eelmisel sügisel, kui tänavust linnaeelarvet koostasime. Paarkümmend tuhat krooni, mis tänavu kulus suitsuanduritele, on tuleõnnetustega tekitatud kahjuga võrreldes üsna tühine summa. Kui suudame sellega kasvõi ühe maja tulekahjust päästa, on meie programm hästi töötanud. Algatus on tehtud ning loodan, et linnakodanikud said ärgituse hoolida senisest rohkem enda ja lähedaste ning vara turvalisusest ja muretsema koju esmaseid kustutusvahendeid ning veel teise või kolmandagi suitsuanduri,” soovis Aare Olgo.

Õnnetusolukorras käitumisest ja päästealasest ennetustööst rääkis Lõuna-Eesti Päästekeskuse Jõgevamaa päästeosakonna juhtivspetsialist Tõnu Vare. Videofilmilt sai näha, kuidas ja kui kiiresti areneb korteris puhkenud tulekahju: diivani süttimisest alguse saanud tulekahjust oli kuumus korteris tõusnud juba 600 kraadini, minut hiljem oli tuba aga lausleekides ja kahju suur. Suitsuandur oleks reageerinud aga kohe, kui leek oli veel väike ning päästjad oleks jõudnud varem välja kutsuda. Koolitusele tulnutele tõi mõnusat vaheldust vaesevõitu Eesti pritsimehe saalisaabumine. Üliagar päästja, keda kehastas Valdi Reinas, pajatas euronõuetele vastavatest tuletõrjeeeskirjadest ja kahjutulest hoidumisest: kõige parem ennetus on tuld ja süüa mitte tehagi! Rahvas sai veidike naerda, seejärel mindi kultuurikeskuse taha pulberkustutite kasutamist õppima ja ka ise tuld kustutama.

“Elame üsna uues majas ja meil on samasugune kustuti olemas, nii igaks juhuks. Suitsuandurit seni polnud, kuid eks ma ostan nüüd veel teisegi juurde,” lubas koolituspäeval osalenud ja kustutamist proovinud Raivo Volk Allika tänavast. Nurmiku perel Puiestee tänava eramust oli kaks andurit juba paigaldatud, nüüd kingiti kolmas. “Suitsuandurid peavad kindlasti olema, kuid arvan, et majale kolmest piisab. Loomulikult on meil kodus ka tulekustuti. Tõenäoliselt oli tänane koolitus väga vajalik mu pojale ja eks natuke ka endale ? nüüd tean, mida rõhutada, kui lastega tuleohutusest räägin,” mainis pereema.

Laupäeval korraldatud ettevõtmist jälgima tulnud Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Erki Remmelkoore sõnul on Jõgeva linnavalitsuse ja päästeosakonna ettevõtmine ainulaadne ning järgimisväärne teisteski omavalitsustes.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus