Jõgeva maavalitsus on valmis Haigekassa konsultatsioonipunkti avamiseks

Eile kohtus maavanem Aivar Kokk Jõgeval Haigekassa Tartu osakonna direktori Maivi Parve ja klienditeenindusbüroo juhataja Anu Valliga. Kõneldi Haigekassa kohapealse klienditeeninduse säilitamisvõimalustest. Haigekassa esindajad nõustusid konsultatsioonipunkti vajadusega ja selle asukohaga Jõgeva Maavalitsuse ruumides.
Üle-eelmisel nädalal selgus ootamatult, et 1. augustist lõpetab koos teiste maakondlike büroodega oma tegevuse ka Haigekassa Jõgeva büroo ning klienditeenindus jätkub Eesti Posti vahendusel. Maavanem saatis Haigekassa juhatuse esimehele Hannes Danilovile avaliku kirja, milles loetles kümme põhjust, miks peaks Jõgeva büroo edasi tegutsema (vt http://www.jogevamv.ee/in.php?op=news&T=1&id=619).
Haigekassa selgitas oma vastuskirjas, et Haigekassa info ja teenuste kättesaadavuse on paranenud.
?Meie arvates taandub info ja teenus Eesti Postis siiski ainult paberite täitmisele ja blankettide kättesaadavaks tegemisele. Paberimajandus on tulnud inimesele lähemale ? tõesti saab avalduse blankette kaheksast postkontorist, kuid koolituse on läbinud ainult kolm Jõgeva linna kontori töötajat ning täiendavaid koolitusi ei olegi planeeritud,? ütles Aivar Kokk. ?On unustatud ka asjaolu, et paberites orienteerumiseks on vajalik tervishoiusüsteemi põhjalik tundmine. Kahtleme, et sidetöötaja ühepäevane koolitus annab teadmised, mis võimaldavad inimesi asjatundlikult nõustada.?
Kõikides tervishoidu puudutavates küsimustes ei ole võimalik vastust saada isegi kliendiinfo telefonilt 16363, kuigi Haigekassa väitel vastavad telefonile kõige kompetentsemad klienditeenindajad, jätkas maavanem. Ka Maivi Parv tunnistas, et infotelefon ei pruugi alati aidata kas või sellepärast, et klient võib end väljendada ebaselgelt.
?Ühel hetkel öeldakse, et ka Tartus pole Haigekassa osakonda vaja, aitab sellest, kui teeninduspunkt tegutseb Tallinnas,? tõi Kokk pisut utreeritud, ent ilmeka näite.
Maavanem märkis, et järk-järguline üleminek internetipõhisele asjaajamisele on loomulik, kuid nii etteteatamis- kui üleminekuaeg peavad oluliselt pikemad olema.
Maivi Parve sõnul on tööandjad tulnud üle elektroonilistesse kanalitesse, kuna neil on niimoodi kergem Haigekassaga suhelda. Samas kinnitas maavanem, et Jõgevamaa ettevõtjate hulgas on palju neid, kes soovivad klienditeenindaja kohapeale jäämist.
Samuti peaks olema igas maakonna keskuse koht, kuhu kliendil oleks võimalik kaebuste puhul pöörduda, lisas maavanem.
Eelmisel nädalal Haigekassa juhatuse esimehele saadetud kirjas tegi maavanem ettepaneku avada Haigekassa teeninduspunkt Jõgeva maavalitsuse ruumides. Maavalitsuse sotsiaalosakonna koosseisus olev Haigekassa spetsialist saaks tegeleda ka muude sotsiaalsfääri küsimustega.
?Haigekassa juhatuse arvates on see väärt idee ning nad on valmis sõlmima lepinguid maavalitsustega ja koolitama nende spetsialiste, kes väljastaksid haigekassa blankette ja abistaksid inimesi blankettide täitmisel,? ütles maavanem Aivar Kokk. ?On see poole koormusega või täistöökoht, see veel täpsustub. Loodame, et lähemate nädalate jooksul asub Haigekassa spetsialist Jõgeva maavalitsuses tööle.?

blog comments powered by Disqus