Jõgeva Maavalitsus asutab maakonna teenetemärgid

?Teenetemärkide eesmärgiks on tunnustada isikuid, kes oma töö, tegevuse ja isikliku eeskujuga on oluliselt kaasa aidanud Jõgevamaa arengule,? selgitas teenetemärkide asutamise ideed Jõgeva maavanem Aivar Kokk. Kui veebruaris anti kätte maakonna 2004. aasta tegija tiitlid, siis teenetemärkide mõte on tunnustada inimeste pikaajalist panust Jõgevamaa hüvanguks. Jõgevamaa teenetemärkide kavandikonkursi tähtaeg on 17. oktoober ning auhinnafondis on sobivaimate kavandite pakkujatele 10000 krooni. Taotlusi Jõgevamaa teenetemärgi andmiseks võivad esitada valla- ja linnavalitsused ning volikogud, Jõgevamaal tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud, erakonnad, liidud, seltsid, ühingud, klubid, maasekretär ja maavalitsuse osakondade juhatajad. Vormikohased taotlused koos põhjendusega esitatakse Jõgeva maavanemale iga aasta 5. jaanuariks, teenetemärke hakatakse kätte andma kord aastas Eesti Vabariigi aastapäeval. Kuldrist antakse Jõgevamaa elanikele, erandina ka teistele Eesti ja välisriikide kodanikele, kellel on eriti silmapaistvaid isiklikke teeneid Jõgeva maakonna ees. Jõgevamaa Hõberist on asutatud Jõgevamaale osutatud teenete tunnustamiseks ja seda antakse isikutele, kes oma töö ja tegevusega on andnud olulise panuse Jõgevamaa arengusse. . Jõgevamaa Vapimärk antakse isikutele, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud Jõgevamaa arengule, aga ka isikutele, kes on silma paistnud mingi konkreetse, maakonna jaoks olulise saavutusega. Teenetemärkide kavandite konkursi tingimused on üleval Jõgevamaa koduleheküljel www.jogevamaa.ee VOOREMAA

blog comments powered by Disqus