Jõgeva maakonnas pole “kadunud” lapsed probleemiks

Kui viimasel ajal on Eestis koolinimekirjadest kadunud ligi kolm tuhat last, kelle kohta haridusministeeriumil andmed puuduvad, siis Jõgeva maakonnas pole see suureks probleemiks.

Laste arv on koolides viimastel aastatel  küll vähenenud, põhjuseks kooliealiste laste üldine vähesus, samuti perede kolimine välismaale. Siiski pole Jõgevamaal kuigi suureks probleemiks lapsed, kelle kohta omavalitsustel andmed üldse puuduvad.

Põltsamaa linna haridusnõunik Janne Karu kinnitas, et Põltsamaa linnas pole sel aastal lapsi, kes koolis ei käi. “Välismaale on siirdunud elama mõned pered, kuid nad on sinna registreeritud ja nende perede lapsed käivad seal ka koolis,”  ütles ta. Siiski lisas Janne Karu, et reeglina läheb perest välismaale tööle üks vanematest,  kuid mõnikord ka mõlemad, ning lapsed jätkavad elamist ja koolis käimist kodumaal.

Probleeme “kadunud” lastega pole ka Põltsamaa ja Tabivere vallas. Põltsamaa valla haridusnõunik Silja Peters kinnitas, et nende vallas on koolikohustuse täitmise poolest kõik kontrolli all. “Mõned lapsed on koos vanematega välismaale läinud, peamiselt Soome. Siis on nad ka kantud Soome rahvastikuregistrisse ning seega pole Põltsamaa vallal nendega enam tegemist. See arv on alla kümne paari viimase aasta jooksul,” lisas Peters.

Tabivere vallas on samuti olukord kontrolli all. Sarnaselt teistele piirkondadele, on mõned lapsed läinud koos vanematega Soome, kuid kadunud pole Tabivere vallas seni ükski laps.

Jõgeva linnapea Kalmer Lain nentis, et neil on enamasti iga kooliaasta algul olnud nimekirjast kadunud üks laps, kelle kohta tuleb sugulastelt või naabritelt infot küsida. Sel aastal kadunud olnud koolilapse kohta jõudis linnavalitsusele info, et pere on kolinud Rootsi. Teine pere, kellel on samuti üks kooliealine laps, kolis sel aastal Suurbritanniasse ning linnavalitsusel on teada, et laps jätkab kooliteed  seal.  Soomega on meil infovahetus olemas, seal peavad lapsed kooli minema ja end ka registrisse kandma. Soome riik saadab Eesti rahvastikuregistrile info sinna saabunud Eesti kodanike kohta,” selgitas Jõgeva linnapea.

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus