Jõgeva maakond ja Tartu Ülikool sõlmisid koostöölepingu

Koostöövaldkondadeks on haridus, teadus- ja arendustegevus, kultuur ning sotsiaaltöö.

Lepingus on kirjas, et ülikool korraldab maavanema tellimusel täiendõpet õpetajakoolituse, sotsiaalteaduste, õigusteaduse ja muudes valdkondades. Mõlemale poolele huvipakkuvatel teemadel korraldatakse õppepäevi.

Maavanem loob koos ülikooliga vastastikuse huvitatuse põhimõttel võimalusi üliõpilaste praktika korraldamiseks maakonna asutustes, sealhulgas Võisiku hooldekodus, Elistvere loomapargis, Alam-Pedja ja Endla looduskaitsealal, Kiigemetsa koolis, Siimusti lastekodus ja Voore aktiviseerimiskeskuses.

Ülikool korraldab Jõgevamaal nii omal algatusel kui maavanema tellimusel loenguid, erialapäevi, seminare ja teaduskonverentse.

Maavanem määratleb maakonnale huvi pakkuvate bakalaureuse- ja magistritööde temaatika ning korraldab tudengitele maakonnateemalisi uurimiskonkursse.

Ülikool nõustab oma kompetentsi piirides maavanemat uurimis- ja arendusprojektide käivitamisel. Maavanem võib tellida ülikoolilt rakenduslike probleemide lahendamiseks, samuti maakonna sotsiaalse ja majandusliku arengu analüüsiks uuringuid ja ekspertiise.

Ülikool aitab kaasa ka Jõgevamaa museoloogilise tegevuse edendamisele.

Konkreetsete probleemide lahendamiseks sõlmivad maavanem ja ülikool täiendavad kokkulepped.

Andres Loorand,
Jõgeva Maavalitsuse pressiesindaja

blog comments powered by Disqus