Jõgeva linnavolinikud jõudsid eelarve vastuvõtmisel kompromissile

Et laenu saab võtta plaanitsetust vähem, jäävad tänavu uuendamata kesklinna ja Piiri park, samuti ei ehitata purskkaevu.

16. veebruaril toimunud Jõgeva linnavolikogu istungil välja pakutud linnavalitsuse eelnõu käsitles mitmete objektide rekonstrueerimist ja selleks laenu võtmist.

Purskkaevu ei tule

Koalitsiooni kuuluvatest volikogu liikmetest hääletasid siis laenu võtmise vastu Rahvaliidu fraktsiooni liikmed Mai Treial ja Kaido Lehtla. Kaido Lehtla tegi ettepaneku loobuda plaanist ehitada kesklinna parki purskkaev ja suunata selle arvelt raha Aia tänava koolimaja renoveerimiseks.

Jõgeva linnavolikogu koalitsiooni esimehe Ants Prii sõnul arutati eelarveprojekti koalitsiooni koosolekutel viiel-kuuel korral. Koalitsioon kogunes ka pärast veebruarikuist Jõgeva linnavolikogu istungit ja otsustas, et Kesklinna ja Piiri pargi rekonstrueerimiseks laenu ei võeta. Leiti, et Jõgeva linnas on kiireloomulisemaid ja vajalikumaid töid. Mõistagi parke korrastatakse, tegemata jäävad aga juurdeehituslikud tööd,? lausus linnavolinik Prii.

Laenamisvõimalused jäävad

Eelmisel neljapäeval võttis Jõgeva linnavolikogu 85,3 miljoni kroonise eelarve vastu. Volikogu otsustas, et linnavalitsusel on võimalik võtta täiendavat laenu 2,82 miljonit krooni. Linnavolikogu istungit juhtinud volikogu aseesimees Meelis Pauklin märkis, et linnavalitsus saab vajadusel laenata Aia tänava rekonstrueerimistöödeks, Betti Alveri maja restaureerimiseks ja muuseumi avamiseks, veemajanduslike tööde teostamiseks, remonditöödeks Jõgeva linnaraamatukogus, Jõgeva muusikakoolis, spordikeskuses Virtus, lasteaedades Karikakar ja Rohutirts ning kahetasandilise jalakäijate raudteeületuskoha projekteerimiseks.

Rahvaliidu fraktsioon tegi linnavolikogu istungil ettepaneku eraldada spordiinventari ostmiseks Jõgeva Ühisgümnaasiumile 20 000 krooni, Jõgeva Gümnaasiumile 30 000 krooni ja Jõgeva Spordikeskusele Virtus 25 000 krooni, lasteaiale Karikakar 10 000 krooni, lasteaiale Rohutirts 10 000 krooni, spordiklubile Pedja 15 000 krooni ja spordiklubile Tähe 16 000 krooni. Samuti peeti vajalikuks võtta 10 000 krooni laenu lipuväljaku rajamiseks Jõgevale, 20 000 krooni trükiste ostmiseks Jõgeva linnaraamatukogule ja 10 000 krooni Jõgeva Gümnaasiumi raamatukogule ja samapalju Jõgeva Ühisgümnaasiumi raamatukogule.

?Reformierakonna fraktsioon palus ettepanekusse süvenemiseks volikogu istungil vaheaega ja otsustas pärast läbiarutamist ettepanekut toetada. Leiame aga, et väiksemad summad võiksid eelarvesse tulla allasutuste eelarvete läbiarutamise käigus,? ütles Meelis Pauklin, kes on ka linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees.

?Pidasime vajalikuks toetada kultuuri, sporti ja noorte vaba aja veetmist. Hea, et volikogu eraldas raha ka trükiste ostmiseks linna raamatukogule. On oluline, et raamat oleks linna elanikele igati kätte saadav,? lausus Rahvaliidu fraktsiooni liige Mai Treial.

Isamaaliidu fraktsiooni esimees Kalle Piiskoppel ütles, et Isamaaliit tunneb opositsioonina muret, selle üle, et Jõgeva linnal on liiga suur laenukoorem. “Mis on vaieldud, see on vaieldud ja kõige hullemad lood seoses eelarvega siiski pole,? märkis Piiskoppel.

Rahvaliidu fraktsiooni esimees Toomas Vahur ütles, et tänu põhjalikule eelarve lugemisele on enamik volikogu liikmetest sellest aru saanud. “Meie tänastest teadmistest lähtuvalt on linnale vastu võetud soodsaim eelarve,? märkis Vahur.

Seni Rahvaliidu fraktsiooni juhtinud volikogu liige Kaido Lehtla on tervislikel põhjustel sellelt ametikohalt tagasi astunud.

Diskussioonid Aia tänava koolimaja ümber

Eelarve menetlemisel linnavolikogus tekitas vaidlusi ka Aia tänaval asuva koolimaja nüüdisajastamine, milleks eelarves raha ei plaanitud. Opositsiooniline Isamaaliidu fraktsioon leidis, et vastavaks tööks tulnuks siiski raha eraldada.

?Endise Jõgeva Põhikooli hoone uuendamine võimaldaks sinna kolida Jõgeva Gümnaasiumi algklassid. Praegu vaevlevad nende klasside õpilased ruumikitsikuses. Samuti saaks majas jätkata tööd Jõgeva Täiskasvanute Keskkool. Aia tänava koolimaja on seda väärt, et sinna investeerida,? ütles Isamaaliidu fraktsiooni esimees Kalle Piiskoppel.

Volikogu aseesimees, Reformierakonna liige Meelis Pauklin ütles, et kõige enne tuleb otsustada, kuidas Aia tänava koolihoonet kasutama hakata ja siis saaks renoveerimistöödeks raha eraldada. Praeguseks on moodustatud ka komisjon, kes arutab läbi, millised ülesanded võiksid koolihoonel tulevikus olla.

?Kui funktsioonid on selgunud, on võimalik maja ka remontida. Tarviliku raha saaks linnale kuuluva Suure tänava maja (hoone, kus praegu asub seemnepood) müügist. Peetud on ka plaani müüa Piiri 1 C hoone ehk internaadimaja.

Keskerakonna esindaja Ants Prii kommentaar toimunule oli järgmine. ?Eelarve vastuvõtmise venitamine lükkas kahe kuu võrra edasi linnale vajalike tööde alustamise. Tööde kuhjumine suvisele ehitamise kõrghooajale võib tõsta nende hinda 20-30 protsenti. Seega võtab mõningane eelarvesummade ümbermängimine maksumaksja rahakotist lisakroonid.?


JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus