Jõgeva linnapilti kavandatakse uut hoonet

?Nii politsei kui kohtu ja prokuratuuri pool on juba ammu oodanud, et nende hoone saaks renoveeritud. Tänase seisuga on olukord muutunud positiivseks,? rõõmustas Svjatõ?ev.

?Riigi Kinnisvara AS omab Jõgeva linnas Pargi 1 büroohoonet, mis praegusel hetkel leiab kasutust kohtu- ja politseihoonena. Hoone üürnikeks on vastavalt Justiitsministeerium ja Siseministeerium ning nende soov on lähitulevikus, st kahe aasta perspektiivis, arendada välja uued ja funktsionaalsemad ruumid,? rääkis linnapea.

?Uute hoonete rajamisel eelistame seda teha eelkõige Eesti Vabariigile või kohalikule omavalitsusele kuuluvate kinnistute baasil, kaaludes nii kinnistu omandamist kui ka hoonestusõiguse saamist pikaks perioodiks,? on kirjutanud oma pöördumises Jõgeva Linnavalitsuse poole RK Juhatuse esimees Jaak Saarniit.


Kesklinnale nägu juurde

?Käisime juba koos projektidirektor Kaupo Pajumäe ja abilinnapea Aare Olgoga Jõgeva kesklinnas ringi, vaatasime võimalikke kohti, kuhu võiks hooned püstitada. Kõige parema lahendusena jäi kõlama meie politseipargi või varestepargi raudteepoolne osa, see võiks minna ehituse alla,? rääkis Svjatõ?ev. Tema sõnul räägib selle paiga kasuks see, et uus kohtuhoone annaks kesklinnale nägu juurde. Olemasolev politseihoone jääks alles, osa temast lammutataks, teine osa renoveeritaks. Täidetud oleks ka tingimus, et mõlemad hooned on omavahel lahutatud, kuid paiknevad võimalikult lähestikku.

Linnapea sõnul on kõnealune park tegelikult ülekasvanud, ammu on olnud küsimus õhus, kas hakata seda uuendama; kas haljasala on linnas nii palju vaja. ?Enne sõda oli ju linn maju täis, pärast põlemist rajati need pargid. Nii Betti Alveri park kui Politseipark on endine kaubandussektor, vanade hoonete keldrid on seal praeguseni alles,? selgitas Svjatõ?ev.

Linnapea rõhutas, et ajal, mil mitmed struktuurid, nagu näiteks Päästeamet ja Haigekassa, on Jõgevalt lahkunud, annab uue justiitshoone ehitus jõgevlastele kindlusetunde pikas perspektiivis: mitte kõik riigiasutused ei lahku Jõgevalt. Kohus ja prokuratuur jäävad püsima, ning mis peamine, Jõgevat ehitatakse edasi.


Justiitshoones on ruumipuudus

Jõgeva kohtumaja juht Liivi Loide rõõmustab uue kohtumaja üle väga. ?Olen 13 aastat Jõgeva kohtumajas töötanud, nende aastate jooksul on korduvalt juttu olnud olemasoleva kohtumaja renoveerimisest. Isegi eskiisprojekte on tehtud, ühel aastal eraldati eelarvest koguni projekteerimisraha. Nii kaugele kui seekord, et lepingule oleks alla kirjutatud, pole aga varem jõutud,? rääkis Loide.

Jõgeva praegune justiitshoone, milles on ka kohtumaja ruumid, on mõeldud algselt kahe kohtuniku tarbeks, kuid praegu töötavad seal neli kohtunikku. Ühele kohtunikule tehti Loide sõnul tööruum trepikotta. Arhiiv asub pööningul, seetõttu puudub majas ventilatsioon.

?Jõgeva kohtu Tartuga liitmise küsimus oli päevakorras mõni aasta tagasi, kuid tänaseks on kohtureform toimunud ja kohtumajad alles jäänud. Oleme praegu Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja ja esimese astme istungid toimuvad siin, Jõgeval,? rääkis Loide. Kohtunik kinnitas, et kuigi kohtusisene asjaajamine on reformi tõttu muutunud aeglasemaks, on asjad kodaniku jaoks läinud lihtsamaks.


Justiitsministeerium on lepingu sõlminud

Riigi Kinnisvara AS-i kommunikatsioonijuht Madis Idnurm kinnitas Vooremaale, et Riigi Kinnisvara AS-il on sõlmitud Justiitsministeeriumiga investeerimisleping, mille alusel hiljemalt 2009. aasta lõpuks Jõgevale uus kohtuhoone kindlasti rajatakse.

?Täna teeme linnaga uue asukoha leidmisel koostööd selliselt, et kohtupidamine Jõgeval säiliks ning ka hooned oleksid korras,? rääkis Idnurm. ?Pidama oleme jäänud tänasel pargil Pargi ja Suure tänava vahel, mis enne sõda oli hoonestatud, kuid sõja lõpus pommitati puruks. Meie plaan on

park osaliselt täis ehitada, vana büroohoone aadressil Pargi 1 osaliselt lammutada, allesjääv osa politsei jaoks renoveerida.?

Idnurme sõnul kaalub Riigi Kinnisvara muu hulgas varianti anda lammutatav osa või osa sellest Jõgeva linnale kasutada bussijaama laiendusena. ?Kindlasti teeme arhitektuurikonkursi, et saavutada parim tulemus, siis detailplaneering ning seejärel projekteerimine jne,? lisas Idnurm.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Mart Siilivask kinnitas Vooremaale, et Justiitsministeeriumi ja Riigi Kinnisvara vahel on sõlmitud investeerimisleping, mis hõlmab ka Jõgevale uue hoone ehitust. ?Meile teadaolevalt käib hetkel kinnistu otsimine ja omandamine RKASi poolt. Investeerimislepingu alusel renoveeritakse vanad ja ehitatakse uued hooned 2006-2009,? Ütles Siilivask.

Idnurme sõnul on RKASil käimas ka läbirääkimised Siseministeeriumiga kinnisvarakava koostamiseks.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus