Jõgeva linna noortekeskus sai logo


Jõgeva linna sünnipäeval esitleti noortekeskuse uut logo. Nädal aega kestnud salajase hääletuse tulemusel tunnistati parimaks Ingelo Raja logokavand.

Konkursil tunnustati lisaks võitjale veel nelja parema idee autoreid. Need olid Aina Riisalu, Tanno Valdlo, Jessica Järvelt ja Kaarel Vaakmann. Jessica ja Kaarli logokavand valmis ühistööna. “Konkursile laekus kokku 13 kavandit, nendest neli ideed olid paremad ning neljast kolm võrdselt head nii idee kui teostuse poolest. Nende kolmega töötati edasi, kuni pika ja põhjaliku protsessi lõpuks valiti välja üks, millest saigi uus noortekeskuse logo,” rääkis Jõgeva linna noorsootöö peaspetsialist Ülle Ottokar.

Noorsootöötaja sõnul olid Ingelo ja Aina kavandid ning Jessica ja Kaarli ühiskavand võrdselt head. Igal ideel on oma tugevad küljed, see tegigi valiku väga keeruliseks. Seetõttu valiti noortekeskuse tulevane logo sajasel hääletusel. Nädala jooksul said huvilised noortekeskuses logokavandeid uudistada ning oma lemmiku poolt hääle anda. Noorsootöötaja Ülle sõnul oli hääletajaid 54 noort ning häälteenamuse sai Ingelo kavand. Võitja ise tunnistas, et 42 poolthäält oli talle tõeline üllatus.

“Tore, et nii paljudele noortele logo meeldis ning nad näevad selles noortekeskuse märki,” kinnitas Ingelo.

Noortekeskuse logokonkurss algas märtsis vestlusringiga, kus kunstikooli direktor  Anne Nurmik rääkis, mis on logo ning mida tuleks kavandit luues silmas pidada.

Ülle Ottokar rääkis, et konkursitöö pidi sisaldama sõnu “Jõgeva linna noortekeskus,”  olema nii lihtne, et oleks loetav ka 2 cm suuruse pildina. “Logo peab väljendama positiivset emotsiooni, millega ühel või teisel viisil kõik noortekeskuses käijad ennast samastada saavad. Lisaks peab see sobima ametlikuks kasutuseks,” lisas noorsootöötaja. Ingelo kavandatud logol on kõik need omadused olemas. “Noortekeskus on koht kus saab olla, joosta, mängida, turnida. V-täht  kujutab hundiratast viskavat noort, Õ piljardikuuli ning sõna “noortekeskus” kaks O-d uudistavat silmapaari,” kirjeldas neiu logo sõnumit. Logo keskel olevad mustad ringid ja auk tähistab aga WiFi leviala.

Uus logo kaunistab juba paljude noorte kaelarätte ja rinnamärke, mida meisterdati Jõgeva linna sünnipäeval.

Noortekeskus tänab kõiki, kes osalesid, kaasa mõtlesid ja  hääletasid, ning Jõgeva linnavalitsust toetuse eest.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus