Jõgeva linn tõstis vee ja kanalisatsiooniteenuste hindu vaikselt

Tänavu 28. juunil ilmunud Jõgeva Linna Lehes ilmus teade, et Jõgeva Linnavalitsuse käesoleva aasta 9. juuni määrusega nr 2 kehtestati OÜ Jõgeva Veevärk teeninduspiirkonnas alates 2010. aasta 1. oktoobrist alljärgnevad veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad koos käibemaksuga:

tasu võetud vee eest  14,8 krooni/m3

tasu reovee ärajuhtimise eest 24,0 krooni/m3

Kokku 38.8 krooni/m3

Kui mina maksan praegu näiteks nelja kuupmeetri vee eest 4×15,46=61,84 krooni

Ja 4×14,95=59,8 krooni

Abonenttasu 10,15 krooni

Kokku seega 131,79 krooni.

Tänavu 1. oktoobrist hakkan sama veekoguse eest maksma:

4×14,8 =59,2 krooni

4X24 =96 krooni

Kokku 155,2 krooni 

Korrusmajades lisandub veel maja üldkulu. Järeldus: nelja kuupmeetri pealt on otsene kallinemine 23,4 krooni.

Pöördusin murega Jõgeva Linnavalitsusse, kuid sealt soovitati minna OÜsse Jõgeva Veevärk, sest hinnanõude olid esitanud nemad.

Jõgeva Veevärgist sain teada, et hinnatõusu taotlus tehti suurte renoveerimistööde pärast, mis on väga kallid.

Kui minu sissetulek kuus on 5000 krooni, siis ei saa ma osta 800 000 krooni maksvat autot või miljon krooni maksvat maja. Kuid kui monopoolne ettevõte tahab elada üle oma võimete, siis tuleb tõsta hindu nii palju kui tarvis, sest kuhu tarbijad ikka pääsevad, nad peavad maksma.

Ja veel – kohe algab Sauna tänaval veetorude ja kanalisatsioonitrasside väljavahetamine. Tänav sai uue asfaldi 2009. aastal. Kas OÜ Jõgeva Veevärk suudab taastada sillutise sama kvaliteediga või muutub see tänav samasuguseks kuumaastikuks nagu kõik teised tänavad?

Jõgeva elanik E.V.

Toimetusele on kirja autor teada

blog comments powered by Disqus