Jõgeva linn selgitab välja kliendisõbralikud kauplused ja parimad ettevõtjad

Jõgeva Linnavalitsus selgitab linna 70. juubelipidustuse eel ettevõtluskonkursi raames välja kliendisõbralikuma kaupluse ja Jõgeva aasta ettevõtja  ning hea maksumaksja.

 

Jõgeva linnavalitsuse majanduse peaspetsialisti Aime Ründva sõnul saavad kliendisõbralike kaupluste väljaselgitamisel osaleda kõik Jõgeva kaupluste külastajad. Maakonnakeskuses on praeguse seisuga registreeritud 120 alaliselt tegutsevat kauplust või müügikohta “Ettepanekuid saab esitada 25. aprillist kuni 10 maini Jõgeva linna veebilehel www.jogevalv.ee . Samuti on küsitluslehed saadaval ka Jõgeva kultuurikeskuses, spordikeskuses Virtus, Jõgeva linnaraamatukogus ja Jõgeva linnavalitsuses,” lisas ta.

Aime Ründva märkis, et ettevõtjate järjestamisel võetakse arvesse mitmeid majandusnäitajaid. “Jõgeva aasta ettevõtja 2007” parimad selgitatakse kolmes alagrupis: 1-9 töötaja, 10-29 töötaja ning 30 ja enama töötajaga ettevõtted.

“Hea maksumaksja 2007” tiitliga tunnustatakse äriühingut, kelle panus Jõgeva linna eelarvesse oli möödunud aastal kõige suurem.

2007. aastal laekus Jõgeva linna eelarvesse kokku 34,5 miljonit krooni üksikisiku tulumaksu. Arvestatav osa sellest tulust on välja teenitud linnas tegutsevates ettevõtetes. Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekus möödunud aastal 11,9 protsenti elanike teenitud brutotulust, ” lausus Ründva.

“Kui meie ettevõtetel läheb hästi, siis luuakse juurde uusi töökohti, järjest rohkem elanikke kindlustatakse regulaarse sissetulekuga ning ühtlasi suureneb tulumaksu laekumine linna kassasse. Ettevõtlus on vedur linna arengule. Seetõttu on Jõgeva linnavalitsusel kujunenud traditsiooniks tänada ja tunnustada kodulinnas tegutsevaid ettevõtjad,” toonitas Jõgeva abilinnapea Aare Olgo.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus