Jõgeva linn sai pingeliste diskussioonide läbi eelarve

Möödunud aasta viimasel istungil võttis Jõgeva linnavolikogu vastu 2011 aasta eelarve, millesse nii tulusid kui ka kulusid on planeeritud 89 759 294 krooni ehk 5 736 664,45 eurot.

Eelarve vastuvõtmise poolt hääletas  kaheksa volikogu liiget Reformierakonna ja kolm Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist, vastu oli viis saadikut Keskerakonna ja kolm Rahvaliidu fraktsioonist. Eelarve menetlemisel toimus põhjalik diskussioon koalitsiooni ja opositsiooni esindajate vahel.

Eelarveprojekti volikogu istungil tutvustanud Jõgeva linnapea Kalmer Lain nimetas selle koostamist üsna tõsiseks katsumuseks. “Alanud aasta olulisemad investeeringud on  Estakaadi tänava kui  bussijaama juurde viiva tee väljaehitamiseks (1,2 miljonit krooni), kergliiklusteede ehitamiseks, Alo klaveriklassi rajamiseks Jõgeva Muusikakooli ja lasteaia Karikakar uue hoone ehitamiseks tehtavad kulutused. Investeeringute katteks sai linnavalitsus volikogult loa 1 500 000 kroonise (95 867,47 euro suuruse) laenu võtmiseks,” märkis linnapea.  

Reservid peavad olema

Lisaks tegi linnavalitsus volikogu istungil ettepaneku lisada eelarvesse miljon krooni stabiliseerimisfondi aasta alguse jäägi suurendamise arvelt. “Hea, kui linnal on reservid, mida rasketel aegadel saab ootamatute kulude katteks eraldada,” lisas linnapea.

Koalitsiooni juhtivpoliitikute sõnul koostati eelarveprojekt reaalsetest majanduslikest võimalustest lähtudes. Soovid olnuksid kindlasti suuremad, kuid kui raha pole ja juurde ei tule, ei  saa seda ka laiali jagada. “Loodame, et elame tänavuse aasta üle ja järgmine tuleb parem,” ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Raivo Meitus.

“2009. aastal vähenes eelarve maht 23 protsenti ja tänavu veel ühe protsendi võrra ja ilmselgelt saab selle raha eest endale vähem lubada. Eelarve peab olema tasakaalus – me ei saa rohkem kulutada, kui meil raha on,” lausus Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Priit Põdra.

Põdra tõi näiteid IRL fraktsiooni ettepanekutest: käivitada toetussüsteem korteriühistute majade energiasäästlikuks muutmiseks ja küttearvete vähendamiseks, suurendada linnaraamatukogule mõeldud summasid, et uusi raamatuid oleks võimalik osta 2010. aasta tasemel, suurendada toetust  noortevolikogule, et tuua senisest rohkem ärksalt mõtlevaid noori linna elu ja olu üle arutlema ja seda muutma. 

Koalitsioon ei toetanud opositsiooni ettepanekuid

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon oli teinud ettepanekud  ka Jõgeva haiglale eraldatava toetuse suurendamiseks. Istungil tuli sisuliselt samalaadsete ettepanekutega välja ka  Liisi Poom Keskerakonna fraktsioonist.  Neid ja teisigi Keskerakonna fraktsiooni ettepanekuid toetas ka Rahvaliidu fraktsioon, kuid koalitsioon hääletas vastu. “Kurb, et lisatoetusest  jäi ilma Jõgeva haigla, mis on 250 töökohaga linna suurimaks tööandjaks ja pakub arstiabi kogu Jõgevamaa rahvale,” lausus Liisi Poom.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Aare Olgo pidas eelarve olulisemaks puuduseks sotsiaalvaldkonna vähest rahastamist. “Koalitsiooni vastuseisu tõttu jäid vastu võtmata mitmed teisedki ettepanekud nagu perearstidele mõeldud toetuse suurendamine, lasteaia Karikakar töötajate palga tõstmine ja samuti matusetoetuse suurendamine. Rohkem kui sisu häirib aga eelarve menetlemine, mis kipub sarnanema olukorrale suures poliitikas. See tähendab, et Reformierakond ruulib, koalitsioonipartner Isamaa ja Res Publica Liit vaatab aga pealt, ehkki oleks sisimas opositsiooni ettepanekuid toetanud.” 

Priit Põdra sõnul ei toetatud mitmeid ettepanekuid eelarve pingelisuse tõttu.

“IRL on seda meelt, et väikeses Jõgeva linnas on võimalik  poliitilisi võimumänge vältida ja kogukonna ning erinevate erakondade huvidega arvestada. Opositsiooni esindajad on volikogusse valitud suure hulga linnarahva häälte toel  ja mitte arvestada piltlikult öeldes poolte linnaelanike arvamustega pole korrektne. IRL toetab alati häid mõtteid, tulevad need siis koalitsioonilt või opositsioonilt. Väärt ideede teostamiseks tuleb aga leida rahastamise allikas. IRL toetab jätkuvalt Jõgeva haiglale antava toetuse suurendamist 2011. aastal  ja koalitsioon otsib selleks võimalust käesoleva aasta esimesel poolel,” ütles Priit Põdra. 

Diskuteeriti koalitsiooniski

Reformierakondlase Raivo Meituse sõnul diskuteeriti enne istungit eelarve teemadel ka koalitsioonis. “Igal fraktsioonil on omad mõtted, lubadused ja suunad. Ma  arvan aga, et me leidsime kesktee.  Loodame, et mitmed probleemid lahendatakse ka järgnevate eelarvetega, kui aasta alguse jääk tuleb suurem, kui me oleme planeerinud,” märkis ta.      

“Eelarvega tegelemisel peab olema aega arutamiseks, vaidlemiseks, seisukohtade selgitamiseks. Eeltoodut arvestades oleme teinud koalitsioonipartnerile ettepaneku alustada järgmise eelarve menetlemisega tunduvalt varem. Selleks, et volikogu liikmetel ja linnarahval oleks selgem ülevaade, mismoodi meie kõigi kui maksumaksjate rahaga ümber käiakse, tuleks muuta eelarve läbipaistvamaks, kirjutada eelarveridu veelgi enam lahti. Koalitsioonipartner lisas veel hea mõtte, et volikogu peaks panema paika valdkondadele tehtavate kulutuste proportsioonid,” ütles Priit Põdra Isamaa ja Res Publica Liidust.  

Kaalumisel ka edasilükkamine

Istungil oli kaalumisel ka variant lükata eelarve vastuvõtmine märtsikuusse. Teemakohase ettepaneku tegi Peep Põdder Keskerakonna fraktsioonist. Ideed toetas kolmeliikmeline Rahvaliidu fraktsioon, koalitsioon oli aga vastu. “Koalitsiooni vastuseis opositsioonile oli nii mõnigi kord põhjendatud. Seepärast tulnukski mõtlemiseks veelgi rohkem aega võtta ja eelarve kolmandale lugemisele saata. Mida rohkem arutada, seda rohkem tuleb mõtteid ja seda parema eelarve lõpptulemusena saame,” tõdes  Uno Veski Rahvaliidu fraktsioonist.

Linnapea Kalmer Lain pidas aga eelarve vastuvõtmist 2010. aasta lõpus märkimisväärseks kordaminekuks. “Nagu inimesel, nii on ka linnal ju märksa lihtsam oma uue aasta töid  ja kulutusi planeerida, kui 1. jaanuaril  on selge, palju rahakotis raha on, ning plaan, mida selle eest suurt või väikest ära tahetakse teha,” lisas ta.

<span style=”FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt” lang=”ET”>Keskerakondlane Heli Raevald palus aga linnavolikogu kantselei juhatajal Jaan Järvel välja selgitada, millal üldse koalitsioon Jõgeva linnavolikogus viimati opositsiooni ettepaneku poolt hääletas. Järv lubas teemakohast infot jagada järgmisel volikogu istungil. 

Jõgeva linna 2011. aasta eelarve

*Tulud 89 759 294 krooni ehk 5 736 664,45 eurot

*Kulud 89 759 294 krooni ehk 5 736 664,45 eurot

i

Olulisemad investeeringud:

*Estakaadi tänava kui bussijaama juurde viiva tee väljaehitamine

*Kergliiklusteede ehitamine

*Alo klaveriklassi rajamine Jõgeva Muusikakooli

*Lasteaia Karikakar uue hoone ehitamiseks tehtavad kulutused

*Investeeringute katteks võib linnavalitsus võtta 1 500 000 kroonise (95 867,47 euro suuruse) laenu

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus