Jõgeva kultuurikeskuses tunnustati valla aasta õpetajaid

Läinud reedel, tavapärasest mõnevõrra hiljem toimunud austamisõhtul kuulutati välja Jõgeva valla tänavused aasta õpetajad.


Lisaks kolmele aasta õpetajale tunnustati seitset aasta õpetaja nominenti: Jõgeva muusikakooli viiuliõpetajat Svetlana Alpi, Jõgeva aleviku lasteaiaõpetajat Marju Kattelit, Jõgeva lasteaia Rohutirts õpetajat Ene Kundi, Jõgevamaa gümnaasiumi keemia ja majandusõpetuse õpetajat Ulvi Tiislerit, Vaimastvere kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajat Kaisi Küüni, Jõgeva põhikooli ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja inglise keele õpetajat Tiina Kull ija Siimusti lasteaed-algkooli kehalise kasvatuse õpetajat Maris Kaarjärve.
Viis haridustöötajat pälvisid vallavalitsuse aukirja ja 20 vallavalitsuse tänukirja. Aasta õpetaja tiitli juurde käis ka aukiri, meene ja rahaline preemia.

Tragidele lastele tuleb anda võimalus

Aasta õpetaja koolieelses lasteasutuses on Palamuse lasteaia Nukitsamees muusikaõpetaja Maire Tamm. Ta töötab Palamuse lasteaias alates 2012. aastast. Maire Tamm viib lisaks mitmekülgsetele muusikalistele tegevustele läbi põnevaid liikumistegevusi, aitab korraldada rühmapidusid ja organiseerida suurüritusi lastevanematele. „See oli suur üllatus,“ ütles Tamm.
„Südamega olen oma tööd teinud loomulikult, aga tunnustuse peale ei ole mõelnud,“ lisas ta. Maire Tamme eestvõttel on Palamuse lasteaialapsed saanud osa võtta Palamuse laululapse ja teistestki konkurssidest.
„Kui võimalus on antud, et lapsed saavad väljaspool esineda, tuleb seda kasutada ja anda tragimatele võimalus. Tore koostöö on olnud Palamuse laulustuudioga, lapsed lausa ootavad neid konkursse. 6–7-aastased saavad juba hakkama ansambli saatel kontserdilaval laulmisega. Ja samuti on võimlemispidudega,“ rääkis Maire Tamm.
Aasta õpetaja huvikoolis Jõgeva on tantsukooli Cestants juhataja abi ja tantsuõpetaja Marianne Allingu. „Ta on töötanud Jõgeva aleviku lasteaias 13 aastat. Ta on kohusetundlik, loominguline, iseseisev ja aktiivne, lastega suhtlemisel entusiastlik. Marianne innustab lapsi saavutama parimaid võimetekohaseid tulemusi, mõjutab neid osalema huvi- ja ühiskondlikus tegevuses, aitab kaasa noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks,“ oli öeldud tema iseloomustuses.
„Üllatav. Saan aru, et selle tõid tugev meeskond, head suhted lapsevanematega, armsad tantsulapsed ja minu toetav perekond,“ ütles Marianne Allingu. „Lapsena tahtsin sellepärast miilitsaks saada, et miilits aitab, õpetab ja ajab kõik asjad korda. Kui Eesti vabariik saabus, ütles isa, et ei tule minust miilitsat. Ometi arvan, et olen oma elu-unistuse saavutanud. Teen kõike, aitan, õpetan, ajan asjad korda,“ tõdes ta.
„Teen oma tööd sada protsenti hingega. Tööpäevad algavad kell seitse hommikul lasteaias ja lõpevad kell kaheksa tantsukoolis. Varem sai nädalavahetustel ka võistlustel käidud, praegu…“ rääkis Allingu. Nagu teisteski koolides, ei ole ka tantsukoolis see õppeaasta lihtne olnud. „Kevadel andsime lastele ülesanded ja tegime kord nädalas Zoomis trenni. Kui sügisel uuesti trennidega alustasime, saime aru, et areng ei olnud vahepeal seisma jäänud,“ lisas ta.

Ajaloo propageerimine on oluline

Jõgeva valla aasta õpetaja üldhariduskoolis on Jõgeva põhikooli ajalooõpetaja Jana Tiido. „Ta tunneb oma õpetatavaid aineid ja oskab oma teadmisi põnevalt ning haaravalt edasi anda, et tema õpilased huvituksid minevikust ja olevikust ning nendevahelistest seostest,“ ütleb tema kohta tutvustanud tekst.
„Ajaloo propageerimine on minu jaoks oluline, et mõnigi õpilane selle vastu huvi tundma hakkaks,“ ütles Jana Tiido, kelle jaoks samuti oli tunnustus väga suur üllatus. „Olen tänulik oma koolile, et olen saanud teha seda, mis mulle meeldib,“ ütles Tiido.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus