Jõgeva kiriklas tuleb taas heategevuskontsert

Kaksteist setu laulunaist eesotsas talurahvamuuseumi direktrissi Laine Lõviga, kes moodustavad ansambli Kuldatsäuk (kirjakeeli Kuldkobar), on setu viise nüüdseks levitamas käinud peale paljude Eestimaa paikade ka mitmetes teistes riikides.

Jõgeval on nende esinemine eriline sellepoolest, et siinkandis pole setu kultuuri varem märkimisväärselt tutvustamas käidudki. EELK Jõgeva koguduse juhatuse esimehe Angela Rehi sõnul Kuldatsäuk oma esinemise eest tasu ei võta ? nagu heategevuskontserdi puhul ikka. Küll aga on kultuurkapitalilt küsitud toetust esinejate sõidukulude katteks.

Iga kuulaja võimetekohane annetus kulub siiski marjaks ära, sest saadud raha eest on plaanis osta toiduaineid, millest komplekteeritakse kingipakid enam kui viiekümnele Jõgeva valla paljulapselisele perele.

Kiriku ja valla koostöö

See on ühtlasi kiriku ja Jõgeva valla möödunud aastal alanud meeldiva koostöö jätk. 2004. aasta jaanuarikuus andis kiriklas heategevuskontserdi Võru-Parksepa puhkpilliorkester Kungla. “Et kiriku algatus vastukaja leidis, tuleb eriline tänu öelda just tolleaegsele Jõgeva vallavolikogu esimehele Aivar Kokale, eelkõige avatud suhtumise ja isikliku panuse eest. Vallavanem Saima Kalev lisas igale perele isiklikult paki kuivatatud ube,” ütles Angela Rehi.

Jõgeva vald valiti välja seepärast, et seal on rohkesti suuri peresid ja pealegi on elu maal linnadega võrreldes alati suhteliselt halvemas seisus.

Kontserdist laekunud annetustele lisaks pakkus möödunud aastal oma abi ka sõpruskogudus Renko Soomest. Nii saadi osta jahu, suhkrut ja toiduõli viiekümne pere jaoks, mille valla sotsiaaltöötajad kodudesse kätte viisid. Selline meelespidamine ja tähelepanu liigutas inimesi väga ning tagasiside oli südantsoojendav. “Heategevus ongi kord selline, mis nii andjale kui vastuvõtjale vastastikku heameelt teeb. Ega asjata ole öeldud, et hoolimine ja andmine ravib inimese hinge,” ütleb Angela Rehi. Pealegi on heategevuskontserdiga võimalus üksteist toetada kohalikel inimestel, selle asemel et kaugelt tulnud humanitaarabi laialijagamisega tegelda.

Igatahes tõotab ees seisev setu laulunaiste kontsert pakkuda huvitavat elamust ja võimaldab ühtlasi ligimestele rõõmu teha. Kui septembrikuus käis Jõgeval olümpiamees Indrek Pertelson ja siinse heategevuskontserdi plaanist kuulis, meeldis see mõte talle niivõrd, et otsustas selle heaks annetada tuhat krooni. Nii on tänu temale ka annetuste jaoks põhi juba olemas.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus