Jõgeva kaitseliitlased harjutavad Lõuna-Eestis sõdimist

Maikuu teisel päeval alanud ja 14. maini kestev kogu Eestit hõlmav ja Kagu-Eestis ning Põhja-Lätis kulmineeruv õppus Siil 2018 on taasiseseisvunud Eesti suurim ning on jõudnud järgmisse faasi.


Siil 2018 tõi kokku enam kui 15 000 kaitseliitlast-naiskodukaitsjat, kaitseväelast, liitlast, politseinikku ja päästetöötajat, kes harjutavad laiapindse riigikaitse tegevusi. Keskendutakse tegutsemisele nii konventsionaalse kui tavatu sõjapidamise olukorras.

  1. maini kestnud esimese etapi jooksul formeeriti Kaitseliidu ja Eesti Kaitseväe üksused ning saavutati lahinguvalmidus. Kaitseliidu kergjalaväekompaniid ja korrakaitseüksused harjutasid koos politsei- ja piirivalveametiga sisejulgeoleku ülesannete täitmist ja naiskodukaitsjate abil elanikkonna evakueerimist. 5. ja 6. mail tegutseti avalikus ruumis, et tagada võimalikult reaalne olukord.

Õppuse teine ehk õppelahingute etapp kestab 7.-13. maini peamiselt Võru-, Põlva- ja Valgamaal ning Põhja-Lätis, mil 2. jalaväebrigaad koos liitlaste ning partnerite üksustega harjutab koostegutsemist vastast mängiva 1. jalaväebrigaadi ning NATO lahingugrupi üksuste vastu. Siilil osalevad üksused Ühendkuningriigist, USA-st, Taanist, Saksamaalt, Poolast, Prantsusmaalt, Lätist, Leedust, Belgiast, Kanadast, Soomest, Rootsist, Gruusiast, Ukrainast ja Iirimaalt.

Eelmisest suurõppusest Siil 2015. aasta mai esimesel poolel võttis osa üle 13 000 reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija, tegevväelase ja liitlasriikide kaitseväelase.

Sellest, mis õppuste käigus toimunud või toimumas, rääkis Vooremaale Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik, kolonelleitnant Tarmo Laaniste:

„Kaitseliidu Jõgeva malev harjutas „Siil 2018“ erinevates faasides nii kaitseväe kui ka oma allüksuste formeerimist ja varustamist, sai täiendväljaõpet lahinguliste ja sisekaitseliste ülesannete täitmiseks koostöös PPA lõuna prefektuuriga ning mängis läbi riigikaitseliste objektide kaitseoperatsioone.

Möödunud nädalavahetusel ehk laupäeval ja pühapäeva ennelõunal valvati Jõgeva riigimaja ja harjutati vastase diversiooniaktide, sisseimbumise ja rünnakute tõrjumist.

Samaaegselt tegi üks Jõgeva maleva kompanii maakaitseringkonna lahingugrupi koosseisus kombineeritud lahinglaskmisi keskpolügoonil tankitõrje- ja käsirelvadest ning minipildujatest.

Pühapäeva õhtul teostati lahkformeerimine ja teisipäeva hommikul formeeriti uus üksus, mis suundus Lõuna-Eestisse erioperatsioonide väejuhatuse (EOVJ) koosseisu ning täidab seal lahingülesandeid koos kaitseväelaste ja liitlaste üksustega (USA ja Suurbritannia) kuni 13. maini.

Õppuse pidulik lõpurivistus toimub pühapäeval, 13. mail Paju lahingu mälestusmärgi juures Valga lähistel.

Seni on õppus Jõgeva maleval läinud väga hästi, kõik õppealased eesmärgid ja ülesanded on täidetud. Samuti on allüksuste ja staabi senised tegevused saanud positiivse hinnangu kaitseväe hindajate ja vahekohtunike poolt. Jõgeva maleva sõjaaja staap on aktiviseeritud kogu õppuse perioodiks ehk 3.-13. maini.“

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus