Jõgeva Haigla Päevakeskuse näitetrupp esines Draamateatris

Kaari Sillamaa loodud Kaunite Kunstide Kool Tallinnas tähistab tänavu oma kümnendat tegevusaastat. Aastatega on kooli tegevusvaldkond kasvanud ning nüüd korraldatakse ka mõningaid üle-eestilisi ettevõtmisi. Üle-eestilist laste- ja noortemuusikalide festivali peeti tänavu juba neljandat aastat järjest. Kokku tullakse igal kevadel märtsivaheajal kolmeks päevaks. Seekord kutsuti festivalil osalema ka Jõgeva Haigla Päevakeskuse näitetrupp.

Nädal ettevalmistusteks
Kui Kaari Sillamaa nädal enne festivali Jõgeva Haigla Päevakeskuse näitetrupi juhendajale Laile Sukale helistas ja esinema kutsus, ei suutnud viimane oma kõrvu uskuda. Nende luulekaval “Milleta ei oleks mõtet” pole ju muusikaliga eriti tegemist ja pealegi poleks osanud nii auväärsesse majja nagu Eesti Draamateater esinemiskutset ikka oodata küll.
Kaari Sillamaa aga kinnitas, et tahab festivalikavasse midagi erilist ning selline just jõgevlaste kava tema arvates ongi. Teavet olevat ta saanud Tallinna invakeskusest. Seal teatakse ilmselt Jõgeva rahva esinemistest Viljandis peetud suvistelt üle-eestilistelt puuetega inimeste kultuurifestivalidelt.
Viimastel aastatel on Jõgeva Haigla Päevakeskuse näitetrupp seal oma etteastetega tähelepanu pälvinud. Oma lühikese luule- ja muusikapõimikuga, millega möödunudaastasel festivalil osaleti, on näitetrupil omakandis ka pärast seda mõnel korral esineda tulnud. Pealinna minek tundus olevat aga hoopis midagi muud. Pealegi on kaugemale sõidud ikkagi kulutustega seotud. Seekord võttis sõidukulud enda hooleks Tarmo Leinatamm.
Õnneks olid trupi liikmetel osad veel hästi peas ja erilisi lisaproove juhendajal Laile Sukal polnudki vaja teha. Lihtsalt korrati kava üle ja oldigi 22. märtsil esinemiseks valmis.
Jõgevlaste luule- ja muusikakava võeti saalis väga hästi vastu ning täielikus vaikuses kuulasid seda isegi väiksemad lapsed. Pärast esinemist tuli lavale tänusõnu ütlema Jaanika Sillamaa. Etteasteid jälgis ka ?ürii koosseisus Laine Mägi, Alari Zupping jt, kes hindas Jõgeva Haigla Päevakeskuse esinemist diplomiga teksti hingestatud tajumise ja lavalise ühtekuuluvuse eest.
Kui arvestada, et festivalil astuti enamasti üles päris suurte etenduste ja muusikalidega, on Jõgeva rahval sellise tunnustuse üle tõepoolest põhjust heameelt tunda.

Õpitakse uut kava
Helge tooniga luule- ja muusikakava “Milleta ei oleks mõtet” jutustab peamiselt ilusatest tunnetest ja puhtast loodusest. Peaaegu sama koosseisuga on varem Laile Suka juhendamisel etendatud ka kaks näidendit. Nüüd on aga käsil uus kava “Lapsepõlve lood”. Juhendaja abiga on kokku seatud jutuke iga esineja lapsepõlvest, mille vahele on põimitud laulud.
See kava tahetakse esinemisküpseks saada maikuu lõpuks ning ka ees seisval festivalil Viljandis on sama kavaga plaanitud esineda. 


VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus