Jõgeva ettevõtjad soovivad uue raudtee ülesõidukoha ehitamist

Möödunud teisipäeval toimunud  Jõgeva linnavalitsuse ja linnavolikogu ning piirkonna ettevõtjate ühisel mõttevahetusel tegid firmajuhid ettepanekuid kohaliku elukeskkonna turvalisemaks, atraktiivsemaks ja ökonoomsemaks muutmiseks.

Muu hulgas oli kõne all ka idee ehitada ülesõidukoht, mis võimaldaks vältida n-ö üleraudtee-linnaossa sõites viie kilomeetri pikkust ringi, mis tuleb tehas Mustvee maantee ületamiseks.  

Hea tahtmise korral võimalik

Valmeco juht Rein Mõts tegi ettepaneku, et uue ülesõidukoha võiks ehitada Puiestee tänava otsa, kus paikneb kunagine kaalumaja. “Nn üleraudtee-linnaosas paiknevad mitmed Jõgeva ettevõtted, mistõttu sõitmist on sinna palju nii firmade töötajatel kui ka klientidel. Praegu viadukti ületades tuleb selleks edasi-tagasi sõites teha viie kilomeetri pikkune ring. Alternatiivse ülesõidukoha ehitamine on küll keeruline ja kulukas, kuid hea tahtmise puhul on õnnestunud  nii mõndagi korda saata, mis  algul võimatuna on tundunud. Ülesõidu ehitamise ideed tutvustavad dokumendid on teadaolevalt saadetud ka Eesti Raudteele,” rääkis ta.

Ülesõidukoha ehitamist pidasid asjalikuks mõtteks ka osaühingu Juta & Kaido juhataja Kaido Lehtla ning teisedki firmajuhid. Kaido Lehtla sõnul tasuks jätkuvalt arendada ka Jõgevale jääspordialade keskuse rajamise ideed, kusjuures sellesse kompleksi oleks mõttekas luua treenimis- ja võistlemisvõimalused ka invasportlastele. 

Vaja uut toitlustuskohta

“Omavalitsuse esindajad ja ettevõtjad võiksid edaspidi koos arutada sedagi, kuidas avada Jõgeval hotell ja toitlustuskoht, kuhu võiks tulla kogu perega alates varastest hommikutundidest kuni õhtuni tervislikku sööki ja jooki maitsma ja kultuurselt aega veetma,” rääkis Lehtla. “Kindlasti leidub ka tööinimesi, kes sooviksid juba näiteks kella seitsme ajal mõnes toitlustusettevõttes hommikust süüa,” lisas ta.

Jõgeva linnajuhte esindasid mõttevahetusel ettevõtjatega linnavolikogu esimees Mai Treial, volikogu aseesimees Peep Põdder, linnapea Mihkel Kübar ja abilinnapea Aare Olgo ning linnavalitsuse ametnikud.

“Meeldiv, et firmajuhid leidsid vaatamata tihedale töögraafikule aega ümarlauda tulla. Kõik nõupidamisel tehtud ettepanekud on huvitavad ja väärivad arutamist,” märkis Aare Olgo. “Hea, et kohtumisel osales ka mitmeid staažikaid ettevõtjad, kelle sõnal on kindlasti kaalu linna arendamisel. Samuti on rõõm tõdeda noorema põlvkonna majandusinimeste kaasalöömist kohaliku elu edendamisel,” lausus Mai Treial, kelle hinnangul võiksid omavalitsus- ja firmajuhtide nõupidamised toimuda  regulaarselt. 

Käidi ka naabritel külas

“Omavalitsusjuhtide ja ettevõtjate kohtumised on väga vajalikud üksteise tundmaõppimiseks, diskuteerimiseks, ideede genereerimiseks, probleemidele lahenduste leidmiseks,” ütles mõttevahetusel osalenud sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Tiit Urva.

Turismiettevõtluse alaste kogemuste saamiseks käisid Jõgeva ettevõtjad ja omavalitsusjuhid tutvumas ka Äksis tegutseva Jääaja Keskusega. Seal kohtuti ka Tartu vallavanema ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe Aivar Soobiga, kes tõdes, et omavalitsusjuhtide ja ettevõtjate ühisüritused peaksid toimuma igas piirkonnas. “Tean, et Jõgeva linnajuhid on püüdnud kohalike firmajuhtidega alati koostööd teha. Aare Olgoga arutasime ettevõtlusteemasid ka ajal, mil ta töötas Laeva vallavanemana,” ütles Soop.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus