Jõgeva endine raamatukoguhoone on kadumas igavikku

Tähelepanelikumad linnaelanikud on märganud, et endise Jõgeva linnaraamatukoguhoone kahaneb päev-päevalt aina suuremaks rusuhunnikuks. Lammutustööd on täie hooga käimas ning tööde lepingujärgne tähtaeg on 23. oktoober.
„Tööde tegemiseks oli ettevõttel pärast lepingu sõlmimist ette nähtud aasta, kindlat kuupäeva tööde alustamiseks paika ei pandud. Praeguse tempo järgi arvas tööde tegija, et hoone saab lammutatud paari nädalaga,“ vahendas Jõgeva valla avalike suhete spetsialist Marge Tasur.
OÜ Relss projektijuht Tõnis Lember selgitas, et maja maha võtmine on alles veerand töödest, edasise suurema ja ajamahukama osa moodustab jäätmekäitlus. Seda, kunas ettevõte kõik tööd lõpetab, ta veel öelda ei osanud. Hoone lammutamine maksab 18 tuhat eurot ning kulud kannab omavalitsus.
„Lähiajal leiab krunt kasutust parkimisalana. Kui arvestada, et peagi läheb keskväljaku ehitamiseks, siis on kesklinna lähedal lisaparkimisplats hädavajalik. Lähituleviku osas on arutusel olnud krundile ühiskondliku ja avalikuks kasutamiseks mõeldud hoone rajamine. Vallavalitsus peab antud maatükki väärtuslikuks ning ka edasised arendustegevused uue maja ehitamisel lähtuvad põhimõttest, et hoone jääb avalikku kasutusse. Järgmised aasta-paar tuleb arvestada siiski sellega, et sinna jääb sile plats,“ selgitas Tasur.
KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus