Jõgeva Elukaar sai kümneseks

“Elukaar” on koduks kuuekümnele elanikule ja töökohaks 18-liikmelisele õppinud ja kogenud personalile. Nüüd elab 50-kohaliseks pansionaadiks projekteeritud hoones 20 meest ja 40 naist ning kõigil on omaette tuba. Kuigi tollase Jõgeva rajooni RSN Täitevkomitee, Sotsiaalhooldusministeeriumi ja rajooni agraartööstuskoondise ühisotsus ehitada koopereeritud vahenditest majandite ja asutuste vaheline tööveteranide pansionaat võeti vastu juba 1985. aastal, valmis projekt alles viis aastat hiljem. Kuigi kohe alustati ka ehitamist, kulus selleks koguni viis aastat. “Rahapuudus ? oli ju aeg, kus käibel veel rublad, mille kurss kukkus iga tunniga. Jõgeva maavalitsuse eestvedamisel jätkus ehituse tarvis rahastusallikate otsimine ja ehituslikult valmis hoone 1995. aastal. Sisustuse hankimisel, sanitaartehnika paigaldamisel ja personali koolitamisel kasutati Jõgeva maakonna ja linna sõpruspiirkondade abi. Hooldekodu töötajaks kandideerinud 85 hulgast valiti välja 18, kes saadeti neljakuulistele sotsiaalabitöötajate kursustele. Nendest viis: Signe Treial, Signe Sirenev, Helle-Helene Piirson, Rita Raugme ja Kristina Sirelpuu-Juhkam töötavad siin tänini,” meenutas “Elukaare” juhatuse esimees Mart Jäger oma tervituskõnes hooldekodu ajalugu.

Hooldekodu aias peetud sünnipäevapeole oli tulnud külalisi lähedalt ja kaugelt, Virust Saaremaani. Kui peo alguses tibutas veel natuke vihma, siis pärast Jüri Homenja tervituslaulu tuli päike taas välja ja sünnipäevakülalised asusid oma õnnesoove ja tunnustussõnu lausuma. Kingiti enamasti potililli ja istikuid, mis jäävad tähtsündmust veel hiljemgi meenutama. Ja nagu sünnipäeval ikka, ei puudunud pidulaualt ka tort, söök ja jook.

Häid soove ütlesid pererahvale Riigikogu liige Mai Treial, maavanem Aivar Kokk, Eesti Sotsiaalhoolekandeasutuste juhtide nõukogu esimees Egon Siimson, Jõgeva linna ja valla juhid, Uderna, Aarike, Koeru, Lustivere, Aavere, Iru, Sõmeru hooldekodu esindajad ja paljud teised. “Tänan Teid pikaajalise viljaka töö eest, sooja südame ja kannatlikkuse eest, millega olete andnud suure panuse Jõgeva Sotsiaalkeskuse “Elukaar” arengule,” ütles maavanem kauaaegsetele töötajatele tänukirja andes.

“Ma olen nii õnnelik, et siin elan. Siin on mul nii kodune ? oma tuba ja oma luba. Ja kui ilus pidu meile tehti ja kui ilusaid laule see Homenja veel laulab,” kiitis 83-aastane Meeri Sõster – üks nendest kaheksast elanikust, kes tulid “Elukaarde” täpselt kümme aastat tagasi.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus