Jõgeva Elamu küsitles taas korteriomanikke

Jõgeva Elamu klienditeenindaja Terje Tetsmanni sõnul on igal aastal välja saadetud umbes 1800 küsitluslehte. Tänavu saadi neid täidetuna tagasi 113 ehk mõnevõrra vähem kui ülemöödunud ja mõnevõrra rohkem kui möödunud aastal.

“Et tekiks parem võrdlusvõimalus, kordasime seekord täpselt möödunudaastasi küsimusi,” ütles Jõgeva Elamu jurist Merike Valgmäe.

Kõige suuremat tõusutendentsi näitas tema sõnul hinnang majahoidjate tööle: kui möödunud aastal pidas nende tööd väga heaks 28 protsenti vastajatest, siis tänavu juba 36 protsenti. Jõgeva Elamu töötajate suhtlemisele korteriomanikega pandi hinnet “väga hea” küll pisut harvemini kui mullu, hinnet “hea” pandi see-eest aga jälle sagedamini. Suhteliselt kriitilised oldi aga Jõgeva Elamu ja korteriomanike vahelise infovahetuse suhtes.

Kvaliteediga probleeme

“Infovahetus toimub meie vahel põhiliselt nii, et aasta alguses saadame majaelanikele valitseja raporti, milles kirjas, missugused tööd majas eelmisel aastal tehtud said ja missugused sel aastal plaanis,” ütles Merike Valgmäe. “Kui mõnes majas mingeid suuremaid töid alustatakse, paneme sellekohase teate koridori teadetetahvlile. Paraku näitab praktika, et raportites kirjas olnu unustatakse peagi ning sellest siis mõnikord ka kommunikatsioonihäired. Ilmselt peaksime infovahetust veel kuidagi tihendama.”

See, et Jõgeva Elamu tehtavate tööde kvaliteedi suhtes kriitilised oldi, polnud küsitluse korraldajate jaoks üllatus.

“Tööde kvaliteedi ja töökorraldusega pole me ise ka päris rahul,” ütles Merike Valgmäe. “Iseasi, et igakord ei ole töö tegelikuks tegijaks meie ise, vaid meie poolt leitud alltöövõtja. Alltöövõtjatel napib aga pahatihti kvalifitseeritud tööjõudu ning seepärast ei suuda ta tööde teostamise tähtaegadest kinni pidada. Kui tööd aga venivad ja keegi ei oska ka nende lõpuaja kohta adekvaatset infot anda, häirib see elanikke ja tekitab neis pahameelt.”

Viis õnnelikku

Küsitlusele laekunud vastused on korraldajatel nüüdseks juba analüüsitud ja neist oma järeldused tehtud.

“Köitsime vastused majade kaupa kokku: nii tulid konkreetsete elamute probleemid paremini välja,” ütles Terje Tetsmann. “Oleme tänulikud kõigile vastanutelt, eriti neile, kes ainult ristikesi ei teinud, vaid probleeme ka pikemalt lahata viitsisid.”

Firma IT-spetsialisti Kersti Eiki sõnul rõõmustas see, et üha rohkem korteriomanikke on üles leidnud Jõgeva Elamu kodulehe ja vastanud küsimustikule selle kaudu.

“Kui küsitlusele vastamise võimalus kodulehelt üles leitakse, leitakse sealt kindlasti ka muud kasulikku infot,” lisas Terje Tetsmann.

Nagu varasematel aastatelgi, loositi ka seekord küsitluslehele vastanute hulgast välja viis õnnelikku, kes ei pea tasuma oma korteri detsembrikuu hooldustasu: selle maksab nende eest Jõgeva Elamu. Noore Fortuuna Laura käsi noppis küsitluslehti täis korvist välja Anneli Rüütli (Suur 58), Helvi Pääslase (Aia 29), Rein Sulaoja (Aia 21), R. Lehtjõe (Aia 29) ja perekond Tenissoni (Kivi 2) omad.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus