Jõgeva alevikus peeti ajalookonverentsi

Eri piirkondade seltsitegevuse ja konkreetsete seltside ajalugu valgustavate ettekannete kõrval arutleti konverentsil ka seltside ja seltsiliikumise osatähtsuse üle üldse ning seda nii kahe eelmise sajandi kui ka tänapäeva kontekstis. Jõgeva valla piirides oli seltsitegevus heal järjel minevikus ja on seda ka tänapäeval. “On väga tähtis, et te oma kodukohas tegutsenud seltside jäljed üles olete otsinud ja nende ajaloo kirja pannud,” ütles konverentsil viibinud Eesti Kultuuriseltside Ühenduse esimees Valter Haamer. “Kui te need seltsid n-ö trükimustaga ära määrite, siis jäävad nad meie ühismällu alles.” Tänapäeva seltsielu koordineerijatele pani ta aga südamele, et nad kultuuri- ja noorsootöö rida üksteisest liiga eraldi ei ajaks, sest vastasel korral satub ohtu meie rahvuskultuuri järjepidevus. RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus