Jõevallas on kodukandipäev

Jõevalla piirkonna kokkutulekul on kavas mitmed sõnavõtud, esinevad Nõva memmede tantsurühm, Halliku Haridusselts, muusikalise poole eest hoolitseb Saare kapell. Avatud on ka näitus Nõva kooli ajaloost. Näituse materjalid pärinevad kooli endise õpetaja Arnold Tõrva kogudest.    

Eksponeeritakse vanu päevikuid, tunnistusi, joonistusi, õpikuid ja muud. Fotonäitusel on pildid endistest õpetajatest ning klassidest. Kooli ajaloost räägib ajaloolane Elmar Ernits. Oma koolimälestusi pajatavad Karl ja Tõnis Elken ja Andu Tõrva. Avatud on ka vaba mikrofon.

Viimati toimus siin kodukandipäev kaks aastat tagasi, siis osales sellel üle 200 inimese. “Kohale tulijate arvu ei oska ette ennustada, sest vanemad inimesed, kellel on juured siin, on ära läinud ning ka meie seast lahkunud,” sõnas Jõevalla Seltsingu esinaine Ave Kuslap. Lisaks temale korraldavad üritust Sirje Koido ja Eve Eres.

Põlise Jõevalla elaniku Eha Uuseni sõnul on oodata tänavu kohale umbes 150 inimest. Kodukandipäev toimub Jõevalla Seltsingu eestvedamisel.

Seltsing korraldab väiksemaid kokkutulekuid iga aasta jaanipäeval. Seni on toimunud viis kokkutulekut. Esimene oli aastal 1985 kui möödus 220 aastat hariduselu algusest Nõval. Seda külapäeva viis läbi Valter Vunk. Avati ka mälestuskivi teadlasele Villem Ernitsale. Teine kodukandipäev toimus aastal 1991, kui möödus sada aastat teadlase sünnist. Kodukandipäevade raames avati kivi ka Nõvalt pärit okupatsiooni ohvrite mälestuseks. 1995. aastal toimunud kolmas kodukandipäev oli pühendatud Nõva koolile. Avati ka esimese koolimaja mälestuskivi selle asukohal Iru põllul. Neljas kodukandipäev toimus aastal 2000. Viienda kodukandipäevaga aastal 2003 mälestati Valter Vunki, kes pani omal ajal Jõevalla kodukandipäevadele. Koolimaja ette istutati mälestuseks pihlakas.

BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus