Järveperas avatakse uus veisefarm

Nagu uuemad laudad ikka, on ka OÜ Ferdmaster poolt Järveperra rajatu vabapidamislaut, kus iga loom saab endale meelepärase lamamiskoha valida. Tänu sellele, et seinad on osaliselt avatud, on õhk laudas alati värske. Ilmade külmenedes saab avad kilerulooga katta ? just sel määral, nagu temperatuur nõuab.

Lüpsma hakatakse lehmi 28-kohalisel paralleelsel lüpsiplatsil, mis on varustatud Saksa firma Westfalia tipptehnoloogiaga. Virts kogutakse lauda kõrvale rajatud spetsiaalse kilega vooderdatud laguuni, kust see keskkonda reostama ei pääse.

Koos lisatöödega läks farmikompleks maksma 23 miljonit krooni. OÜ Puidukaubandus maksab ehitise kinni põhiliselt pangalaenuga. Eurotoetust on lootust saada vaid 1,9 miljoni krooni ulatuses, aga sellegi saamine pole veel kindel.

Kui külalisterohket avamispidu peetakse uues farmis täna, siis esimene lüpsipäev on seal 19. september.

“Algul toome farmi sisse vaid ühe grupi lehmi ning esimesele lüpsile tulevad meile appi lüpsitehnoloogia paigaldanud ASi Kesko Agro spetsialistid,” ütles OÜ Puidukaubandus tegevjuht Asso Mägi. “Praegu teebki üsna suurt muret see, kuidas senini lõas pidamise ja asemel lüpsmisega harjunud loomad uutes oludes käituvad.”

Uue situatsiooni ja tehnikaga harjumist vajavad mõistagi ka farmitöötajad: kui asemel lüpsmine on Asso Mägi sõnul rohkem nagu loominguline tegevus, siis platsillüps on liinitöö, mis nõuab kiirust ja nutikust: tuleb ju aru saada ka sellest, mis targa masina displeile ilmub.

Häda sunnil

Lüpsilehmi on Valga Lihatööstuse tütarfirmal OÜ Puidukaubandus praegu 630, ent kuna mullikaid on hulganisti lüpsma tulemas, kasvab see arv kindlasti juba lähitulevikus. Tänu uuele laudale loodab firma oma 3 386 430 kilogrammise piimakvoodi tänavu täis või peaaegu täis saada ning kvooti tuleviku tarbeks veel juurdegi taotleda.

Ühest küljest ajendaski OÜd Puidukaubandus uut lauta ehitama soov piimatootmine kaasaegsele tasemele viia ja toodangut suurendada, teisest küljest oli see aga ka hädavajadus: kolm lauta, milles firma senini lüpsilehmi pidas, asuvad üksteisest üpris kaugel. Lisaks sellele olid kaks neist renditud ning rendilepingud lõppemas.

Just Järvepera külla oli uus lüpsifarm mõistlik rajada sellepärast, et samas on veel kaks Puidukaubanduse lauta, milles praegu sees lihaveised, mis on aga plaanis ümber kujundada poegimis- ja vasikalaudaks.

“Siis ei pea kinni jäänud lehmi kuhugi kaugele vedama ega pärast poegimist jälle tagasi tooma,” ütles Asso Mägi.

Spetsiaalseid lihatõugu veiseid OÜ Puidukaubandus soetanud pole, vaid kasvatab lihaloomadena üles lüpsilehmade pullvasikad. Lihaloomad lähevad emaettevõttesse, st Soome Atria Gruop’i kuuluvasse Valga Lihatööstusse, piimatoodangu ostab ära AS Võru Juust. Senini on Võru juustutootjad saanud Palamuselt iga päev kümme tonni piima. Loodetavasti saavad nad tulevikus rohkem.

Lisaks veisefarmidele on OÜl Puidukaubandus Palamuse külje all ka arvestatava jõudlusega söödajahuveski, mille toodang läheb lisaks oma farmidele ka teise Valga Lihatööstuse tütarfirma, OÜ Carmex Invest sigalatesse, millest üks asub siinsamas Palamusel, teine Põlvamaal Savernas ja kolmas Tartumaal Teedlas.

Suurim tööandja

72 töötajaga OÜ Puidukaubandus, millel puidu ega kaubandusega mitte mingit pistmist pole (Valga Lihatööstus soetas lihtsalt kuus aastat tagasi sellise nimega riiulifirma, et selle sildi all Kevade kolhoosilt ostetud lautades loomi pidama hakata), on Palamuse valla suurim tööandja. Kui mitu inimest uues farmis tööle hakkab, sellele Asso Mägi ühest vastust ei andnud.

“Põhimõtteliselt on siia vaja farmijuhatajat, nelja lüpsjat, söötjat, ajajat ja öövalvurit, ent neile kõigile peavad olema tagatud normaalse pikkusega tööpäevad ja puhkepäevad, nii et ühtekokku peab töötajaid olema ikka rohkem,” ütles Asso Mägi, lisades, et rasket füüsilist tööd ei tule selles laudas enam kellelgi teha. Et töötajate olmetingimused on samuti tasemel, nägime isegi.

23 miljonit krooni on OÜ Puidukaubandus juhi sõnul meeletu investeering, aga tema meelest tasub see ära.

“Kuni inimesed piima ja piimatooteid tarbida tahavad, niikaua peab keegi neid ka tootma,” ütles Asso Mägi. “Ja praegu piima toota tasub ? vähemasti senini, kuni kütuseliitri hind pole üle kahekümne krooni hüpanud ja kuni pole ära kadunud võimalus piimakvooti juurde taotleda.”

Seda, et piimatootmine end ära tasub, näitab Mägi arvates seegi, et uusi lüpsifarme on Eestis mitmel pool kerkimas. Järvepera farmi esimene lüpsipäevgi tuli seetõttu edasi lükata, et Kesko esindajad peavad algselt välja pakutud 15. septembril Saaremaale ühe uue lauda avamisele minema.

Palamuse vallavanema Urmas Asteli sõnul väärib OÜ Puidukaubandus kiitust mitte ainult selle eest, et ta paljudele valla inimestele tööd annab ja vallale maksu maksab, vaid ka selle eest, et tänu neile kerkis valda pärast vähemalt viieteistaastast vaheaega tõsine põllumajanduslik uusehitis.

“See annab lootust, et meie põllumajanduses hakkavad asjad jälle ülesmäge minema,” ütles Urmas Astel.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus