Järjekordne üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents

Tervitustega esinesid Eesti Kodu-uurimise Seltsi teadussekretär Eva Maaring, Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Priit Herodes jt. Kauaaegne noorgiidide juhendaja Merike naaber andis ülevaate staazika EKUSi juhatuse liikme Laine Linnuse tegevusest, kes meie hulgast lahkunud on. Konverentsi delegaadid austasid Laine Linnuse mälestust leinaseisakuga, delegatsioon viis tema hauale lilled.

Selleaastasele konverentsile, mis toimus 15. oktoobril, oli esitatud 339 õpilase kodu-uurimuslikud tööd. Kokkutulnud jaotati kolme sektsiooni ? põhikooliaste, gümnaasiumiaste, kus käsitleti kultuuri ja kultuuritegelasi, ning gümnaasiumiaste, kus käsitleti kooli, poliitikat, asutuste ja organisatsioonide tegevust, isiku- ning perelugusid.

Jõgeva maakonda esindas Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli õpilane Maarika Maasik, kes esines ettekandega ?Laulide perekonnakroonika?. Tööd retsenseeris Maie Peda, juhendas allakirjutanu. Töö eesmärk oli uurida vähemalt viie põlvkonna arengut. Endel Laul on vabariigi tuntud ajalooteadlane, kelle sulest on ilmunud mitu koguteost, peamiselt koolide arengu kohta läbi sajandite. E. Laul on esinenud mitmetel vabariigi kodu-uurimisalastel konverentsidel, andnud häid metoodilisi juhendeid õpetajatele ja õpilastele. Hinnatav on see, et Maarika Maasik on kasutanud arhiivimaterjale Tartus, käsikirju, uurinud andmeid kalmistute hauaplaatidelt, vestelnud inimestega. Uuritud on Kõnnu küla ajaloolist arengut, kasutatud fotosid. Töö autor jätkab sugupuu uurimist ka edaspidi.

EINO VESKIS, EKUSi liige

blog comments powered by Disqus