Järgmisel jahihooajal tohib küttida 115 ilvest ja 34 karu

Küttimislimiidid on jagatud maakondade kaupa. Ilvese küttimise limiidid jagatakse piirkonniti jahimaa kasutajate vahel. Karu tohib alates käesolevast aastast küttida vaid kahjustuspiirkondades ning selleks tuleb esitada kohalikule keskkonnateenistusele põhjendatud avaldus.

Küttimismahtudest annavad jahimeestele teavet kohalikud keskkonnateenistused.

TIINA JURJEVA

blog comments powered by Disqus