Jakobsoni kõnevõistluse parim Kristi Antonov

Neljapäeval Carl Robert Jakobsoni nimelises Torma põhikoolis toimunud XI  Jakobsoni kõnevõistluse žürii jõudis tõdemusele, et mitmetest koolidest osalema tulnud õpilased esinesid silmapaistvalt heal tasemel kõnedega. Parimaks kuulutati tänavu  Mustvee Peipsi gümnaasiumi 11. klassi õpilane Kristi Antonov.


Jakobsoni kõnevõistlus „Isamaa on meile püha” algas Torma koolimaja ees Carl Robert Jakobsoni monumendi juures traditsioonilise mälestustseremooniaga. Saalis juhatas sündmuse sisse selle kauaaegne peakorraldaja, põhikooli õpetaja Endla Viesemann. Žüriis asusid kõnekunsti hindama ligi kakskümmend viis aastat Torma kooli juhtinud Toomas Aavasalu, Kurgjal asuva Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi juhataja Monika Jõemaa, teenekas haridus- ja omavalitsustegelane Riina Kull, kelle Torma vallavanemaks olemise ajal Jakobsoni kõnevõistlus alguse sai, Jõgeva linnaraamatukogu direktori asetäitja Ene Sööt ja  Torma Põllumajandusosaühingu juhataja Ahto Vili.

Läbi raskuste tähtede poole

Osalejad esitasid esmalt omavalitud katkendi Carl Robert Jakobsoni Kolmest Isamaakõnest, pärast kohvipausi aga omaloomingulise kõne teemal „Isamaa on meile püha“.

Parimaks hinnatud kõneleja, Peipsi gümnaasiumi õpilane Kristi Antonov tugines oma esinemises mõttele „Läbi raskuste tähtede poole”. Tema kõnet läbis mõte, et inimene liigub edasi ja saavutab edu vaid läbi raskuste.  „Esimesed kukkumised ja ülestõusmised viivad teda samm-sammult tema enda tähte poole,” toonitas esineja, kelle juhendajaks on õpetaja Natalja Rakša-Kruus.

Kristi Antonov tõi välja ka laulupidude olulisuse Eesti aja- ja kultuuriloos. „Laulud on ju Eestimaa inimesi läbi aegade ühendanud,” ütles ta ka usutluses Vooremaale. „Mul on hea meel, et sain kõnevõistlusel öelda ära kõik, mis on südamel.”

Laiuse Jaan Poska põhikooli 9. klassi õpilane Tanel Lillemäe pühendas oma kõne põllumajandusele, veenis kuulajaid et sel põlisel majandusharul on endiselt perspektiivi. „Küllap aitas kõne kordaminekule kaasa ka Taneli soov ise põllumajandust õppida,” ütles juhendaja õpetaja Helge Maripuu.

Mustvee kooli 8. klassi õpilane Raili Randmäe (juhendaja õpetaja Ade-Liis Soosaar) rõhutas oma kõnes Eesti Vabariigi peaministri Jüri Ratase poolt vabariigi 100. sünnipäeval välja öeldud mõtet, et vabadus pole iseenesestmõistetav. „Omada riiki on suur privileeg. Minu soov on, et hindaksime oma kodumaad iga päev ja järjest enam,” ütles kõneleja.

Torma põhikooli 8. klassi  õpilane  AnetteVälb tõi oma kõnes esile arvamuse, et kõigil Eestimaa noortel, ka maanoortel on võimalus elus tippu jõuda. „Anette on tubli ja mitmekülgselt andekas tüdruk, kes rõõmuga pidulikel sündmustel esineb. Ta mängib ka võrkpalli,” lausus juhendaja õpetaja Tiina Raudsepp.

Säravaid mõtteid põimis oma kõnesse Voore põhikooli 9. klassi õpilane Erik Leht. Oma  isamaalisust rõhutas noormees sinimustvalget kikilipsu kandes. Tema juhendaja on õpetaja Eve Koch.

Erakordselt sisukad kõned

Uku-Mart Rooba (juhendaja õpetaja Marje Koorits)  Johannes Voldemar Veski nimelise Maarja põhikooli  8. klassist valutas südant puhta looduskeskkonna säilimise pärast. Üheks murena tõi ta välja kavatsuse ehitada Tartu külje alla tselluloositehas. Huvitava näite looduse kaitsmisest lähiajaloost tõi ta oma isa noorusaastate linnast Tapalt nõukogude ajal, kui isamaalised noored maalisid hoonele fosforiidi kaevandamise plaane hukka mõistava loosungi.

Kõik kõnevõistlusel osalenud noored said kingituseks meenekoti, milles Torma kooli almanahh, kooli tutvustav voldik, mälupulk ja maiustus. Esinejate juhendajad ja žürii said tänutäheks meenekott raamatukaupluse kinkekaardi ja maiustustega.  Võitjat Kristi Antonovit  austustati nahkköites Car Robert Jakobsoni raamatuga „Kolm Isamaa kõnet“  ja rahalise preemiaga.

Žürii eestkõneleja Riina Kull kinnitas, et seekordne võistlus paistis silma erakordselt sisukate ja andekalt esitatud kõnede poolest. Ta meenutas ka Jakobsoni kõnevõistluse kunagist žürii esimeest, ühiskonnategelast Ants Paju ja tema kingitud fotot Carl Robert Jakobsonist  ja Lydia Koidulast.

Õpetaja Endla Viesemann rääkis ideest anda välja kogumik läbi aastate  Jakobsoni kõnevõistlustel peetud kõnedega. „Varem, Jõgevamaa haridusnõunikuna  olen Jakobsoni kõnevõistlusel ise žüriis olnud. Tean, kui põhjalik ja vastutusrikas on žürii töö. Minu lugupidamine hindajatele, kelle hulgas on ka minu eelkäija Toomas Aavasalu. Tänavu sain nautida kõnevõistlust kuulajana,” ütles Torma põhikooli praegune direktor Heiki Sildnik.

Koolijuht tänas kõiki kõnepidajaid, juhendajaid, publikut, peakorraldajat Endla Viesemanni ja sündmusele mitmekülgselt kaasa aidanud õppeasutuse sekretäri Marju Kõret.

Jakobsoni kõnevõistluse läbiviimist toetas Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa Ekspertgrupp.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus