JAEK ootab kandidaate Jõgevamaa terviseedendaja tunnustamiseks

Konkursi eesmärk on tunnustada olulise tähtsusega tegu, asutust ja inimest, kes on mõjutanud või kelle tegevus ja eeskuju on 2021. aastal enim positiivselt mõjutanud maakonna elanike tervist ja elukvaliteeti. Konkursile võivad kandidaate esitada kõik üksikisikud, ettevõtted ja organisatsioonid.
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus tunnustab maakonna tasandil terviseedendajaid järgmistes kategooriates: Jõgevamaa terviseedendaja, Jõgevamaa tervist edendav organisatsioon ning Jõgevamaa tervist edendav tegu.
Ettepanek kandidaadi konkursil osalemiseks esitada SA Jõgevamaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele kas paberkandjal aadressil Aia tn 1, 48306 Jõgeva linn või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil arendus@jaek.ee hiljemalt
15. novembriks 2021. a.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus