Jäätmehoolduskeskused tutvustasid omavalitsusjuhtidele oma tööd

Kolmapäeval Kasepää vallas toimunud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul teavitasid vallavanemaid ja linnapeasid oma senisest tegevusest ja tulevikuplaanidest MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus eestvedajad. 

Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse projektijuhi Krista Oja sõnul on alates 2005. aastast tegutsev organisatsioon kuue aastaga läbi viinud 26 projekti, mille maksumuseks on 330 000 eurot.  Ehitatud on 13 jäätmete kogumispunkti ja kogutud on üle 40 tonni ohtlikke jäätmeid.

“2012. aastaks on praeguse seisuga esitatud taotlused seitsme projekti teostamiseks, veebruaris peaks taotlusi lisanduma veelgi, sest siis algab uus taotlusvoor,” ütles ta.

Tänavu viidi  Keskkonnainvesteeringute Keskuse Sihtasutuse ja MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus koostöös läbi ka projekt “Jäätmealased plakatid Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse piirkonna koolidele”. Projekti raames valmistati nii eesti- kui venekeelse tekstiga plakateid.

MTÜ Ida-Eesti jäätmehoolduskeskus liikmed on tänase seisuga Jõgevamaalt Torma, Palamuse, Jõgeva ja Saare vald ning Mustvee linn, Tartumaalt  Alatskivi ja Vara vald ja Ida-Virumaalt Avinurme vald. “Organisatsiooni edukas ja tulemuslik toimimine tõestab omavalitsuste head koostööd ja võimalust seda teha ka keerulistes oludes,” ütles MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus juhatuse esimees, Torma vallavanem Riina Kull.

Kersti Oja asub lähiajal tööle MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu tegevjuhina, kuid viib lõpuni ka projektid, mida ta on algatanud Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuses.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus juhatuse esimehe Märt Mäemetsa sõnul on  koostöö Jõgevamaalt organisatsiooni kuulutavate liikmetega hästi laabunud. “Jõgevamaalt ühinesid meiega Pajusi ja Puurmani ja Põltsamaa vald ning Põltsamaa linn, kes tegid ühiselt ka jäätmekava ja kõik sujus. Praegu on Põltsamaa linn otsustanud minna iseseisvat teed. Jutuajamisel Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsaga aga selgus, et probleeme Põltsamaa linna ja Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse vahelistes suhetes nagu polegi. Kahju, et on kujunenud praegune olukord. Usun aga, et pärast oma variandi äraproovimist võib Põltsamaa linn taas koostööd eelistama hakata. Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus on meile nii kolleeg kui ka konkurent. Tegelikult ajame aga sama asja ja lähtume ühistest eesmärkidest. Ennekõike oleme koostööpartnerid,” ütles Mäemets. 

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus