Isevärki nägemus ühinemisläbirääkimistest

Lugesin Vooremaa 4. oktoobri numbris ilmunud artiklit “Jõgeva vallavolikogu liikmed ei toeta nelja omavalitsuse liitumist” suure hämminguga. Artikkel kajastab Jõgeva vallavolikogu viimasel istungil volikogu esimehe ja liikmete poolt nelja omavalitsuse, Jõgeva valla ja linna ning Palamuse ja Tabivere valla liitumisläbirääkimiste kohta välja öeldut. Artiklist jääb mulje, justkui oleksid Palamuse valla läbirääkijad oma missioonil läbi kukkunud ja süüdi selles, kui nelja omavalitsuse ühinemisest asja ei saa.

Et asi meist sõltumatult meedia kaudu avalikkuse ette toodi, ei jää minulgi üle muud, kui meedia vahendusel sõna võtta.

Kõnealuses artiklis on vahendatud Jõgeva vallavolikogu esimehe Tiit Lääne arvamust, et Jõgeva vald ei jaga Palamuse valla nägemust tulevase vallavalitsuse struktuuri osas ega näe võimalust, et uues omavalitsuses viiakse mõned vallavalitsuse osakonnad Jõgevalt välja. Samas sai valla juhtimismudel paika juba 20. septembril Luua mõisas peetud juhtkomisjoni koosolekul ja vastav otsus kirjalikult fikseeritud. Kõik olid detsentraliseeritud juhtimismudeliga nõus ning keegi neljast osapoolest ei jäänud eriarvamusele. Kas ma pean sellest järeldama, et Jõgeva valla esindajad on läbirääkimiste laua taga istunud n-ö rusikas taskus, aga pole oma arvamust välja öelnud, vaid paisanud selle nüüd hoopis ajalehte? Kui nii, siis see ei näita küll lugupidavat suhtumist läbirääkimispartneritesse.

Palamuse vald on läbirääkimistel välja öelnud mõtte, et uue valla hariduselu juhtimine võiks toimuda Palamuselt, sest siin on väga pikad haridus- ja kultuuritraditsioonid. Tänu sellele, et siin on olemas nii kõigi kooliastmetega gümnaasium kui ka Euroopa standardite järgi kõrge tunnustuse leidnud Luua metsanduskool, on siin hariduselu juhtimiseks vajalik kompetents olemas.

Jõgeva vallavolikogu esimees on võtnud endale ka volituse rääkida Jõgeva linna eest. Ta väidab nimelt, et Jõgeva linnal on Palamuse vallaga samad erimeelsused, mis Jõgeva vallal. Kui helistasin Jõgeva linnapeale Raivo Meitusele, siis tema neid sõnu ei kinnitanud. 

Palagani pole olnud

Edasi on artiklis öeldud, et ühinemisläbirääkimistel vaieldakse ka tulevaste investeeringute üle. Tegelikkuses on investeeringud olnud küll koosolekute ajal tabelina pildil, ent vaieldud nende üle pole. Samuti on vale väita, et Palamusele kavandatud uus lasteaed läheb maksma neli miljonit ning see tuleb tervikuna kinni maksta uuel vallal. Ehituse tegelik hind selgub hanke käigus ning üks variant on leida ettevõtja, kes lasteaia valmis ehitaks ja selle meile siis välja rendiks. Ja tulevikus kaasatakse lasteaia ülalpidamisse ka lapsevanemad. Praegu meie lasteaias kohamaksu pole, vanemad maksavad vaid õppevahendite ja söögi eest. Uus lasteaed on see, mille eest me kindlalt seisame, sest see on meie kogukonnale hädavajalik. Kindlalt seisame me ka Palamuse kooli gümnaasiumiosa jätkamise eest.

Ka läbirääkimiste käigus peetud koosolekutel valitsevast õhkkonnast maalivad Jõgeva vallavolikogu esindajad vale pildi. Tiit Lääne ütleb, et juhtrühma kohtumised on olnud hästi emotsionaalsed, Väino Ling aga, et kokkusaamistest on jäänud selline mulje, et kes kõvemini ja rohkem kisab, see ka rohkem saab. Tegelikult pole koosolekutel olnud mingit kisamist, vaid kõik on käitunud korrektselt. On olnud põhjendamist, selgitamist, lahtirääkimist, aga kontrolli alt väljunud palagani pole koosolekud küll meenutanud.

Vooremaa artiklis ära toodud mõtteavaldused paljastavad minu meelest selle, et Jõgeva valla sooviks on naaberomavalitsused lihtsalt üle võtta. Teised liitujad peaksid nagu kõigest loobuma, Jõgeva vald aga mitte millestki. Meie kaotame ju näiteks niikuinii oma valla nime ja ka valla keskus ei saa olema Palamusel. Kui paljust me siis veel loobuma peame? 

Kannan uhkusega

Kõigele lisaks sai Palamuse vallavolikogu 5. oktoobri õhtul 6. oktoobri kuupäevaga kirja, milles oli öeldud, et Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisläbirääkimistes on ilmnenud mitmeid erimeelsusi, mis pole võimaldanud leida uue omavalitsuse jaoks parimaid lahendusi ning ei ole tekkinud ühist energiat uue omavalitsuse loomiseks. Kirjas seisab veel, et Jõgeva valla võimukoalitsioon ja volikogu enamus on kindlal arvamusel, et uue võimaliku omavalitsuse nimeks sobib Jõgeva vald. Samuti nähakse ette tugevat vallakeskusest lähtuvat haldusmudelit. Leitakse ka, et Palamusele plaanitava nelja miljonilise maksumusega lasteaia ehitamine on liiga kallis ja selleks on ka soodsamaid variante. Tulenevalt sellest on Jõgeva valla võimukoalitsioon antud olukorras seisukohal lõpetada ühinemisläbirääkimised Palamuse valla ja Torma vallaga ning jätkata läbirääkimisi ühise omavalitsuse moodustamiseks Jõgeva linnaga.

Kiri oli vallavalitsuse blanketil, sisust võis aru saada, et see esindab võimukoalitsiooni arvamust ja alla oli kirjutanud volikogu esimees. Kas ma pidin seda ametliku dokumendina võtma? Ja veel: samasugune kiri oli saadetud ka Torma vallavolikogule. Kui “patud” on laotud meie turjale, sõna võetud ka Jõgeva linna eest ning “karistus” määratud lõpuks ka Torma vallale, kas see pole siis ebaloogiline?

Kui Jõgeva vallavolikogu liikmed soovivad, et vald omaette jätkaks või liituks ainult Jõgeva linnaga, siis oleksime tahtnud seda kuulda läbirääkimiste laua taga, mitte lugeda ajalehest. Ning kui Jõgeva vallal selline soov tekkis, siis olekski tulnud see otse välja öelda, mitte tuua ettekäändeks Palamuse valla soovid saavutada üks või teine meile oluline eesmärk. Kui aga mulle pannakse süüks seda, et olen seisnud Palamuse valla prioriteetide ‒ uue lasteaia ja kooli gümnaasiumiosa säilimise ‒ eest, siis kannan seda süüd uhkusega.

Kõnealusest ajaleheartiklist möödunud aja jooksul on üht-teist siiski juba juhtunud. Möödunud neljapäeval peetud nelja omavalitsuse liitumiskoosolekul sai ühinemislepingu projektis fikseeritud see, et valla juhtimiseks moodustatakse eri piirkondades tegutsevad osakonnad. Palamuse valla esindajate tungival palvel läks sisse ka punkt, et valla nime küsimus pannakse rahvahääletusele, aga eks näis, kaua see kokkulepe seekord püsib. Loodan siiski aumehelikku käitumist naabervalla poolt, kes senini läbi surunud kõik oma nõudmised.

RAIT PERSIDSKI, Palamuse vallavanem

blog comments powered by Disqus