Investeeringutest saavad lõviosa keskkonnakaitse ja infrastruktuur

Veebruaris algavad remonditööd Jõhvi-Tartu maanteel. Raja küla juures õgvendatakse teed: ehitatakse ligi viie kilomeetrine ümbersõit külast, mis peaks kergendama läbisõitjate liiklemist ja vähendama liiklusohtu. 12 kilomeetri ulatuses Rajalt Kääpani remonditakse olemasolevat maanteed. Sealt saadavat freesitud asfalti kasutatakse Saare-Torma teekatte tolmuvabaks muutmiseks.

Maanteetöid teevad AS-d Tref ja Talter, kellega maanteeamet sõlmis lepingu 15. detsembril. Maanteeameti europrogrammide osakonna juhataja Urmas Konsapi teatel hõlmab seni tööde mahult suurim maanteede remondiprojekt eri teelõikude parandamist ja ümberehitamist Jõhvi-Tartu-Valga maanteel kokku 83,6 kilomeetril. Projekti kogumaksumus küünib 661 miljoni kroonini, sellest 372 miljonit krooni kulub nelja teelõigu (kokku 41,6 km) remondiks Rannapungerja ja Tartu vahel.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus katab projekti maksumusest 82 protsenti. Ühtekuuluvusfondile on esitamisel ka Tallinna-Tartu maantee Puurmani liiklussõlme rahastustaotlus.

KIK-ile Jõgevamaalt rohkesti projekte

Jõgeva-Põltsamaa gaasitrassi torustike projekteerimistööd lõpevad maikuus. Projekteerimistöödeks kuluvast miljonist kroonist kolmveerandi paneb välja Fortum Termest AS, 300 000 krooni tuleb omavalitsustelt ja maavalitsuselt. Gaasijaotussõlmede väljaehitamisel lubas toetada Eesti Gaas.

Projekteerimisetapi järel alustatavad ehitustööd jõuavad lõpule tõenäoliselt 2007. aastal, ütles maavanem Aivar Kokk. 30-kilomeetrise gaasitrassi rajamine maksab kokku 28 miljonit krooni, lisaks riigipoolsele panusele aitavad rahastamisel Põltsamaa linn ja vald ning Puurmani vald.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas 28. novembril finantseerida kolme Jõgevamaa projekti. Jõgevale rajatakse jäätmejaam suuremõõtmeliste jäätmete ja elektroonikaromude taaskasutusse suunamiseks. Üle miljoni krooniga toetatakse Jõgeva valla eelsorteeritud jäätmete kogumispunktide ehitamist.

4,7 miljonit krooni annab KIK Kamari veehoidla puhastamiseks ja süvendamiseks. Veehoidla Põltsamaa poolsele küljele tuleb ka rand. Põltsamaa vald planeerib siin veesuusakeskuse rajamist, mis tähendab lisaks veesuusatrassidele teenindushoone ja ööbimispaikade ehitamist.

KIKi Jõgevamaa esinduse projektispetsialist Enn Selgis ütles, et veebruaris selguvad uued rahastatavad projektid. Jõgevamaalt esitati KIK keskkonnaprogrammi 47 taotlust, milles küsiti kokku umbes 60 miljonit krooni. Võrdluseks: Järvamaalt laekunud projektides taotleti kokku neli korda vähem raha. Mitut Jõgevamaa projekti KIK finantseerib, pole Selgise sõnutsi võimalik prognoosida. Järgmise taotlusvooru projekte ootab KIK 15. märtsiks.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ettevõtluskonsultant Katrin Rajamäe rääkis, et tänavu augustis lõpeb neli miljonit krooni maksev Kesk-Peipsi sadama arendusprojekt. ?Seni on läbi viidud tasuvusuuringud, välja selgitatud keskkonnamõjud ning koostatud detailplaneering. Lähema kuu jooksul kuulutatakse välja avatud hange järgmiste töölõikude teostamiseks, mille hulgas on geoloogilised ja geotehnilised uuringud ning navigatsiooni- ja ehitusprojekt,? täpsustas Rajamäe eeltööde hetkeseisu seoses Mustveesse ja Omedusse sadama rajamisega.

Projekti rahastas Phare välispiiri algatuse programm, Mustvee ja Kasepää omavalitsus andsid omafinantseeringuna kumbki pool miljonit krooni. Rajamäe lisas, et edasine sadamaehitus sõltub uutest investoritest ja ka omavalitsuste toetusest.

Ettevõtluse infrastruktuuri arendamise programmist, kust 2005. aastal kolm Jõgevamaa ettevõtet said kokku 4,2 miljonit toetusekrooni ja alustava ettevõtja starditoetus programmist saab tänavu samal viisil veel viimast aastat toetust küsida, rääkis Rajamäe ettevõtjatele mõeldud suurematest toetustest, mida saab investeeringutega käsitleda.

Internet jõuab igasse maakodusse

Investeeringutoetuste kasutamise kava alusel jõuab raha tänavu kahte Jõgevamaa kooli. Viis miljonit krooni läheb Tormas asuva maakonna suurima põhikooli juurdeehitise tarbeks. Võimla valmissaamiseks paneb vald juurde 15-aastase pangalaenuga võetud kaheksa miljonit krooni. Avamispidu võib oodata suvel.

Jõgeva Ühisgümnaasium saab 2,9 miljonit krooni võimla, aula ja vestibüüli renoveerimiseks. Jõgeva linn toetab projekti 770 000 krooniga.

Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, ulatub jaanipäevaks traadita internetiühendus üle maakonna, loodab maavanem Aivar Kokk. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse väljakuulutatud riigihanke traadita internetivõrgu rajamiseks ja interneti püsiühenduse pakkuja leidmiseks võitis AS Kernel. Täielikult kodumaisel aktsiakapitalil põhinev firma on Tartus ja Lõuna-Eestis internetiühendust pakkunud kümme aastat.

Riigipoolne investeering selles projektis oli miljon krooni, millele omavalitsused lisasid viiendiku. Iga internetikasutaja kuumaksuks kujuneb umbes 250 krooni.

ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus