Internetikasutajate arv on suurenenud

Võrreldes 2006. aasta detsembrikuuga on juurde tulnud üle 30 000 internetikasutaja, selgub TNS Emori vastsest e-seire uuringust.

Praeguse seisuga kasutab Eesti 6-74 aastastest elanikest internetti 768 000 inimest, ehk 65% kogu elanikkonnast. Eelmisel kevadel oli internetikasutajaid 734 000.

Iga teine Eesti elanik kasutab internetti vähemalt viis päeva nädalas. Arvuti on soetanud peaaegu kõik pered, kel selleks aasta tagasi soov oli ? süle- või lauaarvutid on nüüd ligikaudu 309 000 peres.

Valdavalt kasutatakse internetti kodus. Suuremal osal arvutit omavatest peredest on koduarvuti ühendatud internetti.

Võrreldes teiste Baltimaadega, on Eestis internetikasutajaid oluliselt rohkem ? viimase kuue kuu jooksul internetti kasutanud 15-74 aastasi inimesi on Lätis 48%, Leedus 37% ning Eestis 63%.

Andmete aluseks oleva e-seire uuringu käigus küsitleti 1860 elanikku vanuses 6-74 aastat.

LIIS ROHTMETS

blog comments powered by Disqus