Inimesed kardavad kõige enam viga saada liikluses

Politseiameti peadirektor Raivo Aeg ütles ETV hommikusaates Terevisoon, et küsitlustulemuste järgi kardetakse kõige enam saada viga liikluses, teisel kohal on kartus langeda varguse ohvriks ning alles viimasel kohal on risk sattuda füüsilise vägivalla ohvriks. Küsitlustulemuste järgi on kõige turvalisemad linnad Kärdla, Kuressaare, Põlva ning Valga. Kõige ohtlikumaks hindasid vastajad Jõhvi, Narva ning Tallinna. Politseiameti tellitud uuringu “Elanike hinnangud Eesti Politseile 2005” eesmärk oli hinnata, millised on elanikkonna meelest politsei töö tugevad ja nõrgad küljed. Uuringus paluti inimestel anda hinnang erinevatele politseiga seotud omadustele, turvatundele ja kuritegude ohvriks langemise tõenäosusele. Uuringus küsitleti telefoni teel 3451 Eesti elanikku vanuses 15-74-aastast. Politseiga rahulolu uuringut viiakse läbi alates 2002. aastast. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus