Ilmus Jõgeva valla ettevõtteid tutvustav raamat

Jõgeva vallavalitsuse ja Jõgeva Valla Ettevõtjate Liidu koostöös valmis Jõgeva vallas tegutsevaid ettevõtteid tutvustav raamat, mille 64 leheküljel on eesti ja inglise keeles antud lühiülevaade 54 valla ettevõttest. Raamatu on koostanud Jaan-Ivo Lukase Meediabüroo OÜ ning seda levitavad vallavalitsus ja ettevõtjate liit.

Möödunud kolmapäeval Jõgeva vallavalitsuse saalis toimunud esitlusel tutvustati lisaks raamatule ka ettevõtjate liidu tegevust, anti ülevaade Lõuna-Eesti ettevõtlusest ning Jõgevamaa tööjõuturul toimuvast. 

Raamatus 54 aktiivsemat

Jõgeva vallavanem Enn Kurg märkis raamatut tutvustades, et äriregistri andmetel tegutseb valla territooriumil hetkel üle 250 ettevõtte. Raamatusse valimisel sai aga määravaks nende aktiivsus ja selle alusel valiti välja umbes 70. Mõned neist aga ei soovinud ennast raamatus näha ning nii jäigi lõpuks sõelale 54. Eelmine samalaadne trükis ilmus küll juba kümme aastat tagasi, kuid väga drastilisi muutusi ettevõtjate nimekirjas võrreldes vana raamatuga toimunud ei ole, rohkem kui pooled uude raamatusse pääsenud on tegevust alustanud juba 1990. aastatel. “Järelikult on meie ettevõtted küllalt hästi hakkama saanud ja ei ole oma uksi kinni pannud,” tõdes vallavanem, avaldades firmajuhtidele  selle eest tänu.

Samas on raamatus esindatud ka uued alustajad, näiteks möödunud aastal tegevuse käima lükanud Catalina OÜ Õuna Puhketalu ja Tooma Põllumajanduse OÜ ning sel aastal sündinud Siimusti Savikoda OÜ.

Jõgeva Valla Ettevõtjate Liidu juhatuse liige Ain Viik ütles, et liidu moodustamisest möödub järgmise aasta jaanuaris viis aastat. Asutamisprotokollile kirjutasid alla 11 ettevõtte esindajad, hetkel on liidul 17 liiget. “Tegelikult võiks meid palju rohkem olla,” nentis Ain Viik. “Kes soovib ettevõtjate liiduga ühineda, neil tuleks lihtsalt avaldus esitada.”

MTÜ-na tegutseva liidu kolmeliikmelisse juhatusse kuuluvad Ain Viik, Alo Teder ja Einar Ilm. Ühenduse eesmärk on Jõgeva valla ettevõtluskeskkonna edendamine, ettevõtetevahelise koostöö arendamine, ettevõtjate esindamine regionaalsel, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning kultuuri- ja spordielu ning heategevuse edendamine.

<p />

Jõgeva vallavanem Enn Kurg avaldas heameelt selle üle, et ettevõtlusaktiivsus Jõgeva vallas on suhteliselt hea ning vallas tegutseb ettevõtjaid väga erinevatest valdkondadest. Ka koostöö ettevõtjate liidu ja vallavalitsuse vahel on vallavanema hinnangul olnud päris hea. 

Eelkõige lihtne asjaajamine

Selle üle, kui palju peaks omavalitsus toetama ettevõtlust, ja vastupidi, on vallavanema sõnul palju arutletud. Enn Kurg: “Kui väga kitsarinnaliselt vaadata, et mis on omavalitsuse jaoks oluline, siis oluline on see, et inimesed oleksid omavalitsusse sisse kirjutatud, sest sealtkaudu tuleb omavalitsusele tulumaks. See, kus nad tööl käivad, ei ole omavalitsuse jaoks ju tegelikult üldse tähtis, peaasi, et nad kuskil tööl käivad. Kui aga seda asja teistpidi mõelda – kui meie valda registreeritud inimeste töökohad asuvad väga kaugel, siis paraku kipub asi nii minema, et mingi aja pärast kolivad need inimesed oma töökohale lähemale. Järelikult on omavalitsusele väga tähtis, et ettevõtjad ja ettevõtted oleksid meil kohapeal olemas ning inimesed saaksid võimalikult kodu lähedal tööl käia.”

Enn Kure sõnul saaks kohalik omavalitsus ettevõtlust toetada eelkõige asjaajamise lihtsuse ning toetavate struktuuridega.

Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja Liina Võsaste rääkis koosviibijatele ettevõtjate ja töötukassa koostööst.

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus