Iga teine tarbija on langenud pettuse ohvriks

Euroopa Komisjon avaldas enam kui 28 000 Euroopa Liidu elaniku seas korraldatud värske uuringu tulemused, mis näitavad, et enam kui pool (56%) vastajatest on viimase kahe aasta jooksul langenud vähemalt ühe pettuse ohvriks. Eesti tarbijatest on petta saanud iga kolmas.


Euroopa Komisjoni volinik õigusküsimustes Didier Reynders tõi uuringu tulemusi esitledes välja, et digitaalses maailmas on tarbijate petmine sage ning toob tavaliselt kaasa rahalise kahju. Sellised juhtumid mõjutavad e-kaubanduse mainet ning tarbijail tuleb oma käitumist digiturul väga hoolikalt jälgida.
Reynders kinnitas, et ELi järelevalveasutuste võimekus on kasvanud ning ka e-kauplejad, sotsiaalmeediaplatvormid ning maksete vahendajad peavad võtma kasutusele viise, kuidas tarbijat kaitsta.
Digitaalsete tarbijate kaitsmine oli sel nädalal toimunud Consumer Summiti peateema. Kõnekas on fakt, et iga kuues petta saanud tarbija kandis rahalist kahju, mis jäi enamasti kuni 500 euro piiresse. See tähendab, et Euroopa Liidu elanikud on kahe aasta jooksul saanud selliste pettuste teel kahju üle 24 miljardi euro.
Kõige enam said inimesed petta rahaga, nt saades võltsteateid loteriivõidu kohta, järgnesid identiteedi ning ostudega seotud pettused. Väga levinud petukanalid on e-post ja ribareklaamid veebilehtedel. Kusagile ei ole kadunud petukõned telefonile.
Uuringu tulemused näitasid, et kõige enam petta saanuid leidus riikides, kus on palju internetikasutajaid.
Näiteks on Taanis igast kümnest tarbijast saanud petta seitse, aga Bulgaarias, kus internetilevik on väiksem, sai petta kaks tarbijat kümnest. Eestis oli petta saanud pea iga kolmas tarbija.
Eestis on internet küll levinud, aga petetute arv on võrreldes teiste riikidega väiksem. Petta saanud vastajatest üle kolmandiku ütles uuringus, et varasem petukogemus mõjutab usaldust ka ausate kauplejate vastu e-kanalites.
Uuring, mis tehti 2019. aasta augustist oktoobrini, hõlmas 28 ELi liikmesriiki ning ka Islandit ja Norrat. Vastajad olid vähemalt 18-aastased ja kokku osales uuringus 28 239 inimest.

Kristina Tammaru,  ELi tarbija nõustamiskeskuse juhataja

blog comments powered by Disqus