Iga laps olgu kaitstud ja märgatud

Pisut rohkem kui kolme kuu pärast astub jõusse uus lastekaitseseadus, mille ümber on nii enne kui pärast riigikogus seadustamist keerelnud üksjagu segadust, vääritimõistmist ja ka lausa hirme. Ka minu käest päriti  läinud suvel korduvalt, et mis ikkagi pärast 1. jaanuari juhtuma hakkab ja kas tõesti läheb nüüd nii, et ametnikud saavad lapse üsna lihtsalt pere juurest ära võtta. Õli on aidanud tulle valada ka enamasti ekslikud kuuldused Põhjamaade karmidest reeglitest.

Iga laste heaolu parandav samm teretulnud

Olen nii sotsiaaltöötajate kui lastekaitsetöötajatega aru pidanud ja uurinud, millised lootused ja ootused on neil seoses seadusega, mis vahetab välja pea veerand sajandit kehtinu.  Tegemist on inimestega, kes on puutunud kokku väga valusate ja keeruliste lugudega, kes on näinud peredraamasid, väärkoheldud ja vägivalla all kannatanud lapsi ja muserdatud hingi. Üldine hoiak on neil positiivne, kuigi nende töömaht ja vastutus on suurenemas. Teisiti ei saakski olla.

Olukorras, kus Eestis on arvukalt abivajavaid lapsi ning tuge ja nõustamist ootavaid perekondi, on iga laste heaolu parandamisele suunatud samm ja tegu kiiduväärne. Äsja vapustas avalikkust uudis, et hulk lapsevanemaid on pöördunud nn imeravimi MMS usku, mida nad ka oma laste peal katsetavad. Tegelikult mürgitavad nad aga lapsi  kloordioksiidiga. On ütlematagi selge, et selliste juhtumite korral tuleb otsustavalt tegutseda ning ühtlasi emadele-isadele selgitada, millised on selle kemikaali manustamise tegelikud tagajärjed. 

Lapsed vajavad kaitset kõige lähedasemate eest

Kuna uue seadusega seotud müüdid ja pooltõed on visad kaduma, on põhjust üle selgitada, millistele põhimõtetele meie lastekaitse tugineb ja mis uue seadusega muutub.Olgu öeldud, et laste perest eraldamise alused on kirjas perekonnaseaduses, mis kehtib juba rohkem kui viis aastat. Selle aja jooksul on perest lahutatud laste arv hoopis vähenenud. Seadus lubab ka edaspidi kohtul lapse vanematest eraldada vaid juhul, kui lapse huvide kahjustamist ei ole võimalik muul moel ära hoida.

Ma ei usu, et keegi, kes on kursis julmalt koheldud väikese Emily juhtumiga, julgeb sellele perekonnaseaduse sättele vastu vaielda. Paraku tuleb meil tunnistada traagilist tõsiasja, et vahel vajavad lapsed kaitset ka oma ema, isa või teiste lähedaste eest. See on vältimatu, kui ohus on lapse tervis või isegi elu, kui vanem on olnud korduvalt vägivaldne ja põhjustanud lapsele kehavigastusi.

Lapse saab pere juurest ära viia ainult juhul, kui ta on tõesti hädaohus. Uuest aastast rakenduv lastekaitseseadus muudab vastava regulatsiooni täpsemaks, kaitstes samas enam lapse ja vanema suhet. Nimelt lüheneb aeg, mil  hädaohus laps võib ilma kohtu loata perest eemal olla. Kui varem pidi omavalitsus pärast lapse perest eraldamist „viivitamatult“ pöörduma kohtusse, mis oli väga veniv mõiste, siis nüüd on see aeg piiritletud kindla 72 tunniga. Ehk kui kohtumäärust pole, saab vanem oma lapse hiljemalt kolme ööpäeva jooksul tagasi. Lapse perest lahutamine oli ja on ka edaspidi äärmuslik abinõu.

Vaja on rohkem hoolimist ja märkamist

Seega on valed igasugused väited, nagu lubaks uus seadus lapsi kergekäeliselt perest eraldada või saaksid lastekaitsetöötajad  siin suuremad õigused. Tahan rõhutada, et lapse perekonnast eraldamise põhjuseks ei saa olla vaesus ega pere kasinad majanduslikud võimalused.  Küll aga on nii riik kui omavalitsused kohustatud varasemast enam toetama lapsevanemaid, last kasvatavaid vanavanemaid ning teisi lähikondseid. Märksa suuremat rõhku tuleb panna ennetustööle ja kaperega koostööle. Vahel hakkavad asjad laabuma, kui noorukesele, kogenematule emale pakkuda head nõu või lausa koolitust, kuidas olla hea ema. Mulle on iseäranis sümpaatne seadusepunkt, mis paneb igaühele meist kohustuse jagada infot, kui on teada või tõsine kahtlus, et mõni laps vajab kaitset või on ohus, olgu see siis tühja kõhuga ja hoolitsuseta laps naaberkorteris või südaööl linnatänaval ringi hulkuv teismeline. Loodan siinjuures, et ka ilma seaduse sunnita kohtab Eesti elus üha rohkem hoolimist ja märkamist. Vajadusel saab juba täna helistada tasuta lasteabitelefonil 116111. Helistaja võib soovi korral jääda anonüümseks, ka saab ta lastekaitsetööajaga nõu pidada, kas oht lapsele võib olla reaalne.

Ükski seadus ei ole kunagi lõplikult valmis ega täiuslik.  Vaatame, kuidas seaduse rakendamine praktikas välja kukub, ja kui mõne aja jooksul peaksid ilmnema kitsaskohad, siis tuleb teha seadusse vastavad parandused. Selleks ju riigikogu ongi. Meie lastekaitset jääb aga punase niidina läbima printsiip, et perekond on lapse kasvamiseks parim koht ja et esmane vastutus lapse hea käekäigu eest on tema vanemate kanda.

HELMEN KÜTT,  SDE aseesimees, riigikogu sotsiaalkomisjoni liige

blog comments powered by Disqus