Ida-preemia tunnustab raamatukogutöötajaid

Juba teist aastat järjest annab Põltsamaal asuv Jõgevamaa Keskraamatukogu maakonna raamatukogutöötajatele välja Ida-nimelisi preemiaid.

Praeguse maakonna keskraamatukogu eelkäija Põltsamaa raamatukogu esimese juhataja Ida Sutt-Reima auks nimetatud auhinna juurde kuuluvad Palamuse käsitöömeistri Ingrid Juuse valmistatud nukud. Preemiad on välja töötatud viies erinevas kategoorias. Sel aastal anti välja preemiad Tegus Ida, Üllataja Ida, Kolleeg Ida ja Sõber Ida ja need pälvisid Jaana Koppel, Ene Sööt, Ene Karu ja Riina Mägi. Nii nagu eelmiselgi aastal, ei anta ka tänavu välja Elutöö Idat, sest see on mõeldud pikki aastaid raamatukogus töötanud inimesele, kes vanaduspensionile siirdub.

Preemia idee autoriks on Jõgevamaa Keskraamatukogu peaspetsialist maaraamatukogude alal Siiri Õunap. Peaspetsialisti sõnul asus ta paari aasta eest juhendama Jõgevamaa maaraamatukogude tööd ja siis tal niisugune idee tekkiski.

Riigi tasandil puudub raamatukogutöötajate tunnustamise süsteem, seepärast pidas Siiri Õunap tarvilikuks tõsta selle töö tegijaid esile maakonna tasandil. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu eestvõttel valitakse igal aastal kõigist maakondadest parim maaraamatukoguhoidja, kuid linnaraamatukogude töötajad olid “ringist” väljas.

Rõõmsameelne nukk

Õunapi sõnul kuuluvad raamatukogud ühelt poolt kultuuriministeeriumi haldusalasse, teisalt kohalike omavalitsuste juhtimise alla. Nii peetigi läbirääkimisi maakonna kohalike omavalitsustega, et leida raamatukogutöötajate premeerimise algatamisele tuge nii moraalselt kui ka rahaliselt.

“Kõik omavalitsused kiitsid selle mõtte heaks ja keegi meile ära ei öelnud,” oli Siiri Õunap rahul.  “Kas omavalitsused ka praegustes majandusoludes meid toetada saavad, ei oska esialgu veel öelda. Küll on palutud maakonna keskraamatukogu poolt korraldatavale jõululõunale nende omavalitsuste esindajad, kuhu tänavused preemiad lähevad.” Tänavused Idad anti pidulikult üle raamatukogutöötajate aastalõpuseminaril Palamuse rahvamajas.

Kui preemia nime taga on konkreetne isik ajaloost, siis idee sellele ka  n-ö füüsiline kuju anda sai alguse ühest Põltsamaa raamatukogutöötajate kohtumisest Palamuse käsitöömeistri Ingrid Juusega. Tema käsitöökojas oli näha mitmeid kaltsunukke ja sealt saadigi inspiratsiooni, milline Ida välja peaks nägema. 

“Just nukk sobis selle preemia füüsiliseks kehastuseks kõige paremini. Ja me ei tahtnud, et Ida oleks nohiku raamatukogutöötaja moodi, vaid näeks välja rõõmsameelne. Sellise Ida me ka saime,” rääkis Siiri Õunap.

Kõik Idad siiski päris sarnased ei ole, vaid igal aastal on neil pisut teine väljanägemine. Kui näiteks eelmisel aastal oli Idal punane kleit, siis tänavu on see kreemikas. Ka nuku juuksed on pisut teist tooni. “Pole ju välistatud, et üks ja sama raamatukogutöötaja võib Ida omanikuks saada mitmel aastal. Siis on tore, kui auhinna-Idadel väljanägemise järgi vahet teha saab,” ütles Õunap.

Olgugi et Elutöö Idat ei antud välja eelmisel aastal ega ka tänavu,  on raamatukogutöötajad Siiri Õunapi sõnul enamjaolt väga pika staažiga  ja seda vaatamata nende küllalt tagasihoidlikule palganumbrile.

Kandidaate esitatakse 15. novembrini

Ülejäänud kategooriates välja jagatavate Idade osas saavad premeerimiseks kandidaate esitada kõikide maakonna raamatukogude töötajad. Erinevate kategooriate kohta kehtivad tingimused on kirjas selleks koostatud statuudis. Premeerimise vääriliseks peetud kandidaadid tuleb esitada igal aastal 15. novembriks Jõgevamaa Keskraamatukogu direktorile. Keskraamatukogu juht omakorda kutsub preemiasaajate väljaselgitamiseks kokku keskraamatukogu juhatuse. Ida saajad selgitatakse välja kahevoorulise salajase hääletusega. Esimeses voorus selgitatakse välja iga kategooria kolm paremat kandidaati, teises voorus langetatakse juba lõplik otsus. Iga kategooria kolm väljavalitut saavad kingituseks raamatu.

Siiri Õunapi sõnul on nominendid pikka aega raamatukogutööd teinud, sest paari aastaga pole sellel alal  tegelikult midagi võimalik saavutada.

Huvitav on märkida, et kui üks osa raamatukogutöötajatest on  omal ajal  teadlikult  selle eriala valinud ja vastavasse õppeasutusse astunud inimesed, siis üsna olulise osa moodustavad endiste kolhooside-sovhooside lagunemise järel põllumajandusvaldkonnast raamatukogundusse tulnud inimesed –  kunagised agronoomid, zootehnikud, raamatupidajad ja teiste põllumajanduslike erialade esindajad. Iseenesest mõistetavalt on need inimesed läbinud raamatukogutööks vajaliku koolituse, sooritanud kutseeksami ja omandanud tarviliku kvalifikatsiooni.

“Teistest valdkondadest raamatukogundusse tulnute hulgas on  väga tublisid ja oma tööle pühendunud inimesi,” kinnitas Siiri Õunap. 

Tänavu täitus kahel Jõgevamaa raamatukogutöötajal 45 tööaastat, 20-30 aastase staažiga inimesi on maakonnas  päris palju.

Juba lähiaastatel on Jõgevamaa keskraamatukogul põhjust hakata välja andma Elutöö Idasid inimestele, kes pärast pikki raamatukogus töötatud aastaid pensionile lähevad.  Preemia kohta kehtivas statuudis on öeldud, et Elutöö Ida saaja ei pea ootama auhinna kättesaamiseks aasta lõpul toimuvat seminari, vaid talle antakse elutööpreemia üle pensionile siirdudes.

Tänavused Idad pälvisid

*Sõber Ida – selle preemia saab inimene väljastpoolt raamatukogu, kes on olnud raamatukogutöötajatele eestkõnelejaks. Sõber Ida preemia saab inimene, kes on aidanud sõnumi raamatukogudest ja raamatukogus töötavatest inimestest avalikkuseni viia. Sõber Ida on oma töö ja tegevusega olnud toeks ja abiks raamatukogude tegevuse tutvustamisel ja raamatukogutöötajate töö väärtustamisel.

*Tänavuse Sõber Ida pälvis ajalehe Vooremaa vanemtoimetaja Riina Mägi

*Tegus Ida —  selle preemia pälvib raamatukogutöötaja, kes on pikka aega teinud oma tööd vaikselt ja enamasti tähelepandamatult, kuid hästi. Maaraamatukogu töötajatele on selle kategooria Ida pälvimiseks lisatud kohustus olla piltlikult öeldes maa sool selle sõna parimas tähenduses. .

*Tänavuse Tegusa Ida pälvis Jõgeva linnaraamatukogu juhataja asetäitja, vanemraamatukoguhoidja Jaana Koppel.

*Üllataja Ida  preemia saab inimene, kes on korda saatnud mõne suure positiivse teo. Selline raamatukogutöötaja on mõne hea idee autor ja ta on selle ise ka ellu viinud:  on kirjutanud hea projekti, koostanud asjaliku trükise. Üllataja Ida preemia väljub oma põhimõtete poolest veidi igapäevastest raamatukogutöö raamidest, ent tähtis on, et see inimene on teinud midagi positiivset ja silmapaistvat.

*Üllataja Ida preemia sai Ene Sööt Jõgeva linnaraamatukogust.

*Kolleeg Ida – preemia saab raamatukogutöötajate seas hinnatud kolleeg. Kolleeg Ida puhul hinnati ka suhtumist klientidesse, avatust ja head suhtlemisoskust. Selle preemia pälvis tänavu Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu töötaja Ene Karu.   

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus