Huviliste aktiivsus kiirendas uisumaratoni ettevalmistust

Esimese Kalevipoja uisumaratoni projekt käivitus üllatavalt kiiresti, rõõmustas maavanem Aivar Kokk, kes mõni aeg tagasi käis välja idee kasutada Peipsi järve jääd uisutamismaratoni korraldamiseks.

Kuu aja eest Vooremaas ilmunud artikkel uudsest spordiüritusest sattus ka üleriigilise meedia tähelepanu alla. Ajakirjanduses ilmunud eelinfo põhjal on Jõgeva maavalitsusse helistanud mitmed uisuspordihuvilised Tallinnast ja Rootsist, soovinud end registreerida ja küsinud, kuhu osavõtumaksu üle kanda saab.

Nende inimeste kontaktandmed on maavalitsuses olemas ja nendega hoitakse ühendust.

Registreerimine 3. märtsini

Huviliste ja toetajate aktiivsus on kiirendanud uisumaratoni korraldajate ettevalmistustöid.

Täna-homme saadetakse uisumaratoni juhend Jõgevamaa koolidele ja spordiklubidele. Lähiajal tutvustatakse uisuüritust meedias laiemalt.

Maavanem ütles, et Jõgevamaa koolidel on kokku umbes 3000 uisupaari, nii ei tohiks spordivarustuse vähesus probleemiks kerkida. Kauplustes on müügil küll mitmeid tuhandeid kroone maksvaid uiske, kuid uisud saab osta ka poolesaja krooni eest. Üks sporditarvete firma on teinud ka pakkumise, milles hokiuisud jalanumbrile 34-46 maksavad 400 krooni. Hokiuisus on jalg kindlamalt paigas, sestap soovitatakse vähem vilunud uisutajatele just neid.

Lisaks kooliõpilastele oodatakse uisumaratonile kõiki uisusportlasi ja huvilisi.

Kalevipoja uisumaratoni stardipauk kõlab 11. märtsil kell 11 Peipsi jääl Kodavere juures. Kuni 24-kilomeetrisel rajal on kolm vahefini?it ning teenindus- ja toitlustuspunkti. Tulemusi arvestatakse nii naiste kui meeste puhul kuues vanusegrupis.

Kell 13 antakse Kasepää vallavalitsuse juures ühisstart seitsmekilomeetrisele rajale minejatele. Selles sõidus paremusjärjestust ei selgitata, raja läbinute nimed avaldatakse tähestikulises järjekorras lõpuprotokollis.

Fini? on Mustvee sadamas. Kes kella 16-ks fini?isse ei jõua, loetakse katkestajateks ning tuuakse teenindus- ja toitlustuspunktidest bussiga lõpp-punkti.

Osa võtta võivad kõik 1993. aastal (lühemal rajal 1995. aastal) ja varem sündinud uisutajad, kes on raja läbimiseks piisavalt treenitud. Erandkorras lubatakse rajale ka nooremaid. Pikema distantsi puhul on selleks vaja erialatreeneri ja arsti kirjalikku luba, lühemale rajale saab noormees või neiu koos vanemaga.

Osavõtumaks on kuni 17. jaanuarini 60 krooni, 18. jaanuarist kuni 17. veebruarini 100 krooni ning 18. veebruarist kuni 3. märtsini 200 krooni. Pensionäridele kehtib 50-protsendine hinnasoodustus. Õpilaste osavõtutasu kuni 17. jaanuarini on 20 krooni.

Osavõtjaid registreerib Jõgevamaa spordiliit Kalju, täpsemat teavet saab Uno Valdmetsalt telefonil 515 0477. Spordiliit Kalju pangakonto number on 1120247810.

Osavõtutasu ei tagastata osavõtja loobumise puhul ning maratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel. Kui organiseerijatest sõltumatutel asjaoludel tuleb maratonirada muuta või lühendada või sõit üldse ära jätta, tehakse selle kohta lõplik otsus 4. märtsil ning antakse meedia vahendusel teada.

Stardimaterjale väljastatakse 9. ja 10. märtsil kell 12-16 Jõgeva maavalitsuses, samuti võistluspäeval 24 km stardis Kodaveres kell 9.30-10.30, lühema raja stardis Kasepääl kell 10-11.30.

Prioriteediks tervisesport

Osavõtjatele kindlustatakse teenindus ja toitlustus vahefini?ipunktides, pakivedu ning vajaduse korral arstiabi kogu raja ulatuses. Oma tervise eest vastutab iga osaleja ise.

Uisuraja valmistab ette ja hooldab seda AS Vooremaa Teed, ettevalmistusele eelneb jääuuring. Autoparklad Kodaveres, Kasepääl ja Mustvees puhastatakse lumest ja liivatatakse.

Uisumaratoni päev on ka ülemaakondlik tervisepäev. Tänavu mais kümne osapoole vahel sõlmitud Jõgevamaa liikumisharrastuse ja tervisespordi kokkuleppes aastateks 2005-2010 kohustus Jõgeva maavalitsus võtma liikumisharrastuse ja tervisespordi maakonna arendustegevuse üheks eelistuseks ning korraldama maakonna igas eas elanikele liikumisharrastuse teadvuse tõstmiseks igal aastal tervisepäevi. Jõgevamaa Omavalitsuste Liit andis samas kokkuleppes lubaduse toetada harrastusspordiga tegelemist.

Uisumaratoni idee vormus projektiks Eesti Uisuliidu eestvõttel. Peakorraldajat Kasepää vallavalitsust aitavad Uisuliit, Jõgeva maavalitsus, Pala vallavalitsus, Mustvee linnavalitsus jt, toetab Eesti Kultuurkapital, eelkokkulepped on tehtud ka esimeste sponsijatega.

Täiendavat teavet uisumaratoni kohta saab küsida Jõgeva maavalitsuse telefonil 776 6348.

ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus