Hooletu ATV-sõit võib põhjustada metsatulekahju

Hiljuti süttis Nõval krõbekuiv rabamets. Põlengu põhjusi võib suure tõenäosusega otsida metsa alla jäänud rohketest ATV-jälgedest. Et ATV-de tekitatud rööpaid kohtab metsas, sh kaitsealadel üha sagedamini, juhib RMK tähelepanu asjaolule, et ATV-ga tohib sõita vaid selleks ette nähtud aladel.

Lisaks sellele, et mootorist välja lennanud säde võib kergesti metsa süüdata (ilma, et edasi liikunud ATV-juht seda aimakski), kahjustab ATV-sõit selleks mitte ette nähtud kohtades taimestikku ja pinnast, mille taastumine võib võtta aastakümneid. 

Kus võib sõita?

Igaüheõigus kehtib Eesti looduses liikumiseks kahel jalal, mitte kahel ega neljal rattal. Sõidukitega looduses liikumist reguleerivad  looduskaitseseadus, liiklusseadus ning maastikusõidukite liiklemise eeskiri. Neid kokku võttes võib öelda, et  maastikul tohib maastikusõidukiga sõita või seda parkida üksnes maavaldaja loal. Oma krundil (kui tegemist ei ole kaitsealaga) või kinnisel rajal maastikumasinaga sõiduks piiranguid ei ole.

Katastripiire ja kaitsealade ning erinevate vööndite paiknemist saab vaadata maa-ameti kaardiserverist aadressil xgis.maaamet.ee looduskaitse kaardirakendusest. 

Riigimetsas kolm maastikusõiduala

RMK on maastikusõidu harrastajatele mõeldes avanud kolm maastikusõiduala Harjumaal: Aru maastikusõiduala, Mustjõe maastikusõiduala ja Padise maastikusõidurada. Maastikusõiduala on looduses piiritletud ringpiiriga, mille sees võib igal pool sõita. Maastikusõidurada on kindlasuunaline mahamärgitud rada, millest väljaspool sõita ei tohi.

Kõik RMK maastikusõidualad asuvad metsamajanduslikus mõttes väheväärtuslikel aladel ning seal ei esine eelneva kontrolli alusel looduskaitselisi väärtusi. Alade kohta loe täpsemalt www.rmk.ee looduses liikujale teemalehelt.

ATV-sõidu huvilistel tasub pilk peale visata ka veebilehele www.granade.ee/rajad, kuhu püütakse jõudumööda kokku koguda  andmed kõigist Eesti krossiradadest ja maastikusõidualadest.   

ATV-ga maastikul sõites on keelatud: 

·         kahjustada keskkonda maastikusõiduki mootori või teiste seadmete põhjustatud liigse müra, tolmu või heitgaasiga, mida oleks võimalik vältida;

·         pesta maastikusõidukit veekogus ja kaldal lähemal kui 10 meetrit veepiirist;

·         saastada keskkonda kütte- või määrdeainetega ja vahetada maastikusõidukil õli kohas, mis ei ole selleks ette nähtud;

·         kahjustada, risustada või muul viisil saastada liiklemiseks kasutatavat maa-ala;

·         liigelda maastikusõidukiga, millel on keskkonda saastav leke. 

Võõral maal maastikusõidukiga liikumine on seaduserikkumine ja tekkinud kahju eest vastutab sõidukit juhtinud isik.

i

KATRE RATASSEP, RMK

blog comments powered by Disqus