Hoolas põllumees suudab tuulekaera vältida

Tuulekaer tekitab teraviljapõldudel suurt kahju. Oma tugeva juurekava tõttu ületab toitainete ja vee omastavuselt paljusid kultuure. Kiire- ja kõrgekasvulisena jätab ta kultuurtaimed alarindesse, varjates neid valguse eest. Katsete põhjal ulatus tuulekaerast tingitud odra saagikadu kuni 57 protsendini aastatel 1999 – 2000, 2003. aastal aga koguni 66 protsendini. Kiire ja lopsaka kasvu tõttu lööbivad taimehaigused ja paljunevad kahjurid tuulekaeral varem kui kultiveeritavatel teraviljadel, aidates seega haiguste ja kahjurite levikule jõudsalt kaasa.

Lähtudes eeltoodust on viimane aeg rakendada kardinaalsed abinõud tuulekaera tõrjeks ja selle edasise leviku vältimiseks. Vastavalt Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadusele on maakasutaja alates 2005. aastast kohustatud tuulekaera esinemisest oma põllumassiivil viivitamatult teatama Taimetoodangu Inspektsioonile ja rakendama vajalikke abinõusid, et vältida oma kasutataval maal tuulekaera esinemist ja levikut.Kasutage serditud seemet

Kasvatage teravilja agrotehniliselt põhjendatud külvikorras. Pärast kultuuri koristamist tuleb teha kõrrekoorimine.

Kasvatage tuulekaeraga risustunud põllul hilisema külviajaga kultuure (kartul, lina, mais, haljassöödakultuurid jt), siis on võimalik tuulekaera tõusmed hävitada külvieelse mullaharimisega.

Kasutage külviks ainult sertifitseeritud (serditud) seemet

Jälgige oma külve regulaarselt ja kitkuge üksikuid tuulekaerataimed kohe välja.

Pidage silmas, et tuulekaerataimed saaks välja kitkutud koos võrsesõlmedega. Vastasel juhul arenevad muldajäänud võrsesõlmest uued võrsed, mis kasvatavad teravilja koristuse ajaks idanemisvõimelised terised. Kui väljakitkumise ajal on tuulekaeral aga juba valmivad terised, siis olge ettevaatlik ja vältige nende varisemist põllule!

Kui mõnel põllul on juba tuulekaera, siis jätke seal mullaharimine ja saagi koristamine viimaseks.

Peale tuulekaeraga umbrohtunud põllu harimist puhastage hoolikalt kõik selleks kasutatud masinad ning seadmed.

Kasutades põldude väetamiseks sõnnikut ja komposti, peavad need enne põllule laotamist olema läbi teinud kuumkäärimise.

Tehke ka keemilist tõrjet

Tuulekaera keemiliseks tõrjeks võib kasutada ainult lubatud taimekaitsevahendite kehtivas nimekirjas olevaid, selleks otstarbeks ettenähtuid herbitsiide. Nende kasutamisel pidage silmas järgmist.

Pritsige herbitsiididega siis, kui tuulekaer on nende suhtes kõige tundlikum, s.o 2 lehe faasis kuni võrsumise lõpuni! Teraviljade areng pritsimise ajaks ei tohiks ületada kõrsumise algust. Vastasel juhul võite teravilja kahjustada.

Herbitsiidide toime on seda efektiivsem, mida optimaalsemad on taimede kasvutingimused (õhu temperatuur, mulla niiskus ja temperatuur jne).

Lugege alati enne herbitsiidi kasutamist läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend ja järgige seda täpselt. Nii väldite võimalikke ebaõnnestumisi.

Sulev Uusna,
EMVI taimekaitse osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus