Hoiame eakaid meeles iga päev

Eile oli rahvusvaheline eakate päev, mida tähistatakse ÜRO Peaassamblee initsiatiivil alates 1990. aastast. Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust teemadel, mis mõjutavad eakate heaolu, näiteks vananemisega seotud terviseprobleemid ja eakate väärkohtlemine. See on ka päev tunnustamaks vanemate inimeste panust ühiskonda.


Jõgeval tähistati ühtlasi ka Jõgeva Arukate Akadeemia kahekümnendat tegutsemissügist. See tähendab, et juba kakskümmend aastat on arukad, nagu õpilasedki, sügisel koolipinki istunud, arutanud, vestelnud, ilmselt veidi vaielnudki ning seejärel suvel taas targematena puhkusele vastu läinud.
Ja kui tundub, et just kui kõik maailma asjad on selgeks saanud ja midagi uut juurde polegi võimalik õppida, siis õnneks annab elu tihti märku, et nii palju on raamatuid, filme, etendusi ja kõike, mida peaks lugema, nägema ja kogema. Aga aeg, see kipub kiiremini eest ära jooksma.
Seda enam on tänuväärne, kui on koht, kus koos käia, seltskond, kellega arutada ja põhjus koduseinte vahelt välja saada. Näitas ju kevad, et nelja seina vahele kinni jäädes kaotame iseend ja vajadus inimlikult teisi näha ja rääkida on püsiv.
Ent eakaid ei peaks tähele panema vaid siis, kui on raske või kui üks päev aastas neile on pühendatud. Meie targemaid ja kogenenumaid ühiskonnaliikmeid peaks kuulama rohkem kui me seni seda teinud oleme. Sest nemad teavad ja oskavad juhendada ning aidata. Näitas ju läinud aastal toimunud noorte ja eakate koostöös valminud kärajate üritus, et üheskoos saadakse hästi hakkama. Üksteist peab vaid kuulama.

blog comments powered by Disqus