Hillar Laane juubelile olid tulnud kõik tema ansamblid

Austamisõhtu oli üles ehitatud ?kohtuistungina?, kus kohtualune, ?kes ei tee tõsist tööd, vaid ainult mängib laulab ja ahvatleb ka teisi selliseid asju tegema? sai vastata järelpärimistele ainult lauldes. Vanemaks ansambliks on ?Partner?, mis on koos mänginud juba rohkem kui kakskümmend aastat ja mängib praegugi. Selle ansambli koosseisus näitas Hillar Laane, et lisaks heale lauluoskusele suudab ta mängida erinevaid pille, lisaks kitarrile ka näiteks pasunat. Tervituslaulud tulid ka ansamblit ?Amigo?. Et kõige kauem on praegu peamiselt Jõgeval tegutsev Laane seotud Vaimastverega, laulis tema käe all õpetust saanud eakate inimeste ansambel. Tema juhatusel on Vaimastveres õpitud ka näitemängu, kuid seda gruppi kahjuks kokku ei saadud, et kultuurikeskusse esinema tulla. Vaimastvere põhikooli direktor Väino Ling mainis läbi huumoriprisma, et algul oli Hillar rääkinud, et ta tahaks lapsi õpetada ja harida, nüüd koguneb kord nädalas terve hulk lapsi, kes kitarri kääksutavad ja trummi taovad. Nimelt töötab Laane põhitöö kõrvalt Jõgeva kultuurikeskuses ka ringijuhina Vaimastvere põhikoolis. Mõned aastad on Hillar Laane õpetust andnud ka kunagises Vägeva eriinternaatkoolis, ja suutis sealsedki lapsed laulma panna. Muidugi ei puudunud õnnitlejate hulgast praegused kitarriõpilased Jõgeva kultuurikeskusest ja Jõgevahe pere tantsurühm ?Tempora Mores?, kelle saatjana on Hillar Laane tuntuks saanud üle Eesti ja ka väljaspool.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus