Herbert Kuurme mälestusfondi esimene stipendiaat on selgunud

Herbert Kuurme nimeline fond loodi läinud suvel tema 95. sünniaastapäeval ning selle haldajaks jäi Tartu Kultuurkapital. Esimesed annetused laekusid fondi New Yorgist Eesti Abistamise Komiteelt ning Herbert Kuurme lastelt. Legendaarne kirikuõpetaja ja kiriku taasehitaja Herbert Kuurme, kes lahkus siitilmast 2005. aasta aprillis, teenis Põltsamaa kogudust kuuskümmend aastat ning on oluliselt mõjutanud mitme põlvkonna inimeste hingeharidust. Ta oli sõbralik ja rahvalähedane hingekarjane, keda koguduse liikmed väga hindasid ja armastasid. Seepärast soovitigi stipendiumitaotlejatena näha just temataolisi noori pühendunud vaimulikke. Stipendiumi said taotleda usuteaduskondade üliõpilased ja lõpetajad, kes on tegutsenud kohalikus kirikukoguduses vaimulikuna vähemalt 2 – 3 aastat.

Esimene 3000 krooni suurune stipendium otsustati anda EELK Saarde koguduse diakonile Arvet Ollinole, kes õpib ühtlasi Tartu Teoloogia Akadeemias. 36-aastast Arvet Ollinot iseloomustati kui vastutustundlikku, algatusvõimelist ja missioonitundlikku vaimulikku, kes on põhjalik nii kogudusetöös kui ka õpingutes. Stipendiumi pidulik kätteandmine on veebruarikuu viimasel päeval Tartus Vanemuise kontserdimajas ning loodetavasti teevad seda Herbert Kuurme lesk Asta Kuurme ja tütar Tiina Sarjas.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus