Herbert Kuurme elutööks oli kiriku taastamine Põltsamaal

 

Kui üldse kedagi põltsamaalastest võib pidada 20. sajandi legendiks, siis väärib seda au kahtlemata kauaaegne teenekas kirikuõpetaja Herbert Kuurme. Tänu tema väsimatule ja kindlakäelisele eestvedamisele taastati sõjatules rängalt kannatada saanud Põltsamaa kirik ning tema tähelepanuväärsete inimlike omaduste tõttu kasvas EELK Põltsamaa kogudus liikmete arvult üheks suuremaks Eestis.

EELK peapiiskopil Kuno Pajulal oli aastakümneid tagasi Kursi koguduses teenides õnn olla suure südamega ja kogenud õpetaja Herbert Kuurme õpilane. Pajula sõnul tuleb Herbert Kuurmet kirikuhoone taastamistööde eestvedamise kõrval tänada sellegi eest, et ta suutis inimestele sisendada eneseusku ja  tugevdada veendumust, et me oleme ristiinimesed.

Herbert Kuurmelt ameti üle võtnud Tartu Pauluse koguduse praost Joel Luhamets lausus, et Herbert ja Asta Kuurme eeskuju annab Põltsamaa kandi rahvale jõudu võidelda edasi vaimulikku võitlust.  Luhametsa sõnul on Herbert ja Asta Kuurme haud omamoodi ankruks, mille juurde tulles võib alati tunda ning tajuda, millised meie ümber olevad väärtused on  püsivad, millest tuleks kinni hoida.

EELK Mustvee koguduse õpetaja Eenok Haamer lausus, et Herbert Kuurme sünnipäeval 13. juulil viibisid tema vanemad  sageli Põltsamaal. Ta on Asta ja Herbert Kuurmele tänulik  sõpruse eest, mis nende ja tema vanemate vahel oli. “Nendel keerulistel ja vastuolulistel aegadel oli sõprus inimeste jaoks väga oluline,” toonitas Eenok Haamer.  

Põltsamaa kogudus suuremate hulgas Eestis 

Endine Jõgeva koguduse ja praegune EELK Avinurme koguduse õpetaja Rene Alberi lausus, et ka temal on olnud võimalus Herbert ja Asta Kuurmega põgusalt kokku puutuda. Peamise sõnumina on talle Põltsamaa suurelt kirikumehelt meelde jäänud rõhuasetus inimeste teenimisele. “Siis tulevad ka inimesed ning liituvad kogudusega, kui neid südame ja pühendumusega teenida,” meenutas Rene Alberi Herbert Kuurme sõnumit.

EELK Põltsamaa koguduse juhatuse esimehe Ain Rootsi sõnul tuleb Põltsamaa rahval tänulik olla Herbert ja Asta Kuurmele selle eest, et Põltsamaal taastati sõjatules hävinud kirik. Ain Roots märkis, et kui Kuurme pere poleks kiriku taastamist tol väga keerulisel ajal ette võtnud, oleks Põltsamaa tõenäoliselt tänase päevani jumalakojata.

Varasem EELK Põltsamaa koguduse juhatuse esimees Vello Kaselo lausus, et Põltsamaa jaoks on suurim kingitus Herbert ja Asta Kuurme asumine Põltsamaa koguduse etteotsa. Herbert Kuurme asus Põltsamaa kogudust teenima 1939. aasta 21. oktoobril. Veidi enam kui pool sajandit hiljem, 1993. aasta 1. aprillil andis ta ameti üle tänasele Tartu Pauluse koguduse praostile Joel Luhametsale.

Ent õpetaja Kuurme jäi koguduse tööga tihedalt seotuks kuni manalateele minekuni 2005. aastal. Vello Kaselo sõnul suutis Herbert Kuurme tänu oma suurepärastele inimlikele omadustele kiiresti võita Põltsamaa kandi rahva poolehoiu. Kui õpetaja Kuurme Põltsamaal ametisse asus, oli sealne kogudus Eestis liikmete arvult 15. kohal Aasta1991, kui Herbert Kuurme tähistas oma 80 aasta juubelit, oli Põltsamaa kogudus tõusnud liikmete arvult Eestis kolmandaks. “See on tähelepanuväärne oskus oma kogudust hoida ja sinna uusi liikmeid juurde kutsuda,” rõhutas Vello Kaselo.

Tema sõnul tuleb lausa imeliseks teoks pidada Põltsamaa kirikuhoone taastamist Herbert Kuurme eestvedamisel nii keerulisel ja vastuolulisel ajal, nagu seda oli võõrvõimu all elamine ning tegutsemine. “See jõud ja energia, mille kiriku taastamisse panid Herbert ja Asta Kuurme ning paljud kohalikud inimesed, on enneolematu. Riik ju tollal oma abi sellise ehitise taastamiseks ei andnud,” toonitas Kaselo.

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots rääkis sellest, miks nii paljud Põltsamaa piirkonna inimesed Kuurme perega suhtlesid ja miks nad otsustasid Põltsamaa kogudust ja kiriku taastamist jõu ning nõuga toetada.

Põltsamaa linnavolikogu esimees Margi Eini sõnul oli perekond Kuurme näide heasüdamlikust ja suurepärase suhtlemisoskusega perekonnast. “Herbert Kuurme teadis ja tundis inimesi põlvkondade kaupa,” rääkis Ein. 

Jumala juurde kutsutakse

Väga omapärasel moel meenutas Herbert Kuurmet elupõline põllumees Viktor Meister. “Ma ei tundnud Herbert Kuurmet kakskümmend aastat. Olin kuulnud tema nime, ent ei teadnud, milline ta välja näeb, ega sedagi, missugune inimene ta on.” Aastal 1983 sattus Viktor Meister autoõnnetusse ja viidi  ravile Põltsamaa haiglasse. Ühel päeval tuli seal tema juurde mees, kes ütles, et ta on Herbert Kuurme, ja ulatas haiglasolijale tõeliselt ilusa õuna.

“Ma olin tõeliselt ja sügavalt üllatunud, sellest inimesest kiirgas sõnulseletamatut headust,” jutustas Meister. Palatist väljudes soovis õpetaja Kuurme Viktor Meistrile head paranemist ja Jumala õnnistust.

“Juhtunu liigutas mind nii tõsiselt, et minust sai kirikuinimene, ehkki ma seda kunagi varem ei olnud. Jumala juurde tuleb kutse saada. Ise sinna vägisi trügida pole võimalik. Mina selle kutse sain,” tunnistas Viktor Meister.

Herbert ja Asta Kuurme poja Jaan Kuurme sõnul  püstitasid tema vanemad ise endile mälestusmärgi Põltsamaa kiriku näol.

Herbert Kuurme 99. sünniaastapäeval õnnistati Põltsamaa kalmistul teeneka kirikumehe haual mälestussammas nii talle  kui tema tublile organistist abikaasale Asta Kuurmele.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus